İÇİNDEKİLER
ÖZET . i ABSTRACT . ii TEŞEKKÜR. iii ŞEKİLLER DİZİNİ. iv ÇİZELGELER DİZİNİ . vi İÇİNDEKİLER DİZİNİ . vii 1. GİRİŞ. 1
1.1. Uçucu Yağlar . 2 1.2. Uçucu Yağların Özellikleri . 3 1.3. Uçucu Yağların Sınıflandırılması . 6
1.3.1. Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılması. 6 1.3.2. Aromatik Özelliklerine Göre Sınıflandırması . 7 1.3.3. Farmakolojik ve Terapik Etkilerine Göre
Sınıflandırılması . 7 1.4. Bitkisel Materyalin İşlenmesi. 9
1.4.1. Bitkisel Materyalin Toplanması . 9 1.4.2. Bitkisel Materyalin Kurutulması . 10
1.4.2.1.Güneşte Kurutma . 10 1.4.2.2. Gölgede Kurutma. 10 1.4.2.3. Saklama . 10 1.5. Uçucu Yağların Bitkilerde Bulunduğu Kısımlar . 11 1.6. Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntemleri . 128. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 6
İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa ÖZET ..................................................................................................................... i ABSTRACT ........................................................................................................... ii TEŞEKKÜR .......................................................................................................... iii İÇİNDEKİL...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 6
İÇİNDEKİLER ÖZET, ANAHTAR SÖZCÜKLER Sayfa ii ABSTRACT, KEY WORDS iii İÇİNDEKİLER iv KISALTMALAR vi ŞEKİL LİSTESİ vii TABLO LİSTESİ vii ÖNSÖZ ix 1. GİRİŞ 1 1.1 Uçucu Yağların Tanımı ve Özellikleri 12 1.2 Uçucu Yağların Sınıflandırılması 15 1.2.1 Kimyasal Bileşimlerine Göre 15 1.2.2 Aromatik Özelliklerine Göre 15 1.2.3. Farmakol...
Farklı kurutma havası sıcaklık profillerinin melisa (Melisa officinalis L.) bitkisi kuruma süresi ve kalitesine etkisi - Sayfa 8
İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET.............................................................................................................................. i ABSTRACT................................................................................................................... ii ÖNSÖZ...............................................................................................................

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
giriş
abstract
dizini
uçucu
özet


8. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
ÖZET . i ABSTRACT . ii TEŞEKKÜR. iii ŞEKİLLER DİZİNİ. iv ÇİZELGELER DİZİNİ . vi İÇİNDEKİLER DİZİNİ . vii 1. GİRİŞ. 1
1.1. Uçucu Yağlar . 2 1.2. Uçucu Yağların Özellikleri . 3 1.3. Uçucu Yağların Sınıflandırılması . 6
1.3.1. Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılması. 6 1.3.2. Aromatik Özelliklerine Göre Sınıflandırması . 7 1.3.3. Farmakolojik ve Terapik Etkilerine Göre
Sınıflandırılması . 7 1.4. Bitkisel Materyalin İşlenmesi. 9
1.4.1. Bitkisel Materyalin Toplanması . 9 1.4.2. Bitkisel Materyalin Kurutulması . 10
1.4.2.1.Güneşte Kurutma . 10 1.4.2.2. Gölgede Kurutma. 10 1.4.2.3. Saklama . 10 1.5. Uçucu Yağların Bitkilerde Bulunduğu Kısımlar . 11 1.6. Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntemleri . 12single.php