1.6.1. Distilasyon Yöntemi . 12 1.6.1.1. Su Distilasyonu (Hidrodistilasyon) . 13 1.6.1.2. Buhar Distilasyonu . 13
1.6.2. Mekanik Yöntem (Presleme Yoluyla Uçucu Yağ Eldesi) . 14
1.6.3. Anfloranj (Ekstraksiyon)Yöntemi . 15 1.6.3.1. Soğuk Suyla Ekstraksiyon . 16 1.6.3.2. Sıcak Suyla Ekstraksiyon . 16 1.6.3.3. Sıvılaştırılmış Gazlarla Ekstraksiyon . 17
1.6.4. Tüketme Yöntemi (Organik Çözücülerle) . 18 1.7. Umbelliferae Familyasının Taksonomik Özellikleri .18 1.8. Umbelliferae Familyasının Biyolojisi ve Kimyası . 19 1.9. Çalışmada Kullanılan Heracleum L. Taksonları . 20
1.9.1. Heracleum sphondylium L. subsp. artvinense (Manden.) P.H.Davis . 20
1.9.2. Heracleum paphlogonicum Czeczott . 23 1.9.3. Heraclum pastinacifolium K.Koch
subsp. incanum (Boiss. & Huet) P.H.Davis . 26 1.9.4. Heracleum argaeum Boiss. & Balansa . 29 1.9.5. Heracleum pastinaca Fenzl . 30 1.10. Uçucu Yağların Antimikrobiyal Özelliklerin Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemler .33 1.11. Test Mikroorganizmalarının Genel Özellikleri. 41 1.11.1. Shigella sp. . 419. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Actinolema macrolema boiss. (apiaceae) uçucu yağı üzerinde araştırmalar - Sayfa 7
İÇİNDEKİLER ÖZGEÇMİŞ ÖNSÖZ ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ GİRİŞ ve AMAÇ KAYNAK BİLGİSİ Botanik Özellikler Apiaceae (Umbelliferae) Familyasının Genel Özellikleri Familyanın Botanik Özellikleri Kök, Gövde ve Yapraklar Çiçekler Tohum veya Meyveler Actinolema Cinsi Sistematikteki Yeri Türkiye’de Yetişen Actinolema Türleri Actinolema eryngioid...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 39
27 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Materyal 2.1.1. Kullanılan Uçucu Yağlar Çalışmada kullanılmak amacıyla, Umbelliferae familyasına ait 14 farklı bitki türünden (Çizelge 2. 1.) hidrodistilasyon yöntemiyle elde edilmiş uçucu yağlar ve çalışmada kullanılan 1-0ktanol, b-3-Karen ve Metil öjenol, Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi'nden (TBAM) temin edilmiştir...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
distilasyon
buhar
kullanılan
yağların
özellikleri


9. SAYFA ICERIGI

1.6.1. Distilasyon Yöntemi . 12 1.6.1.1. Su Distilasyonu (Hidrodistilasyon) . 13 1.6.1.2. Buhar Distilasyonu . 13
1.6.2. Mekanik Yöntem (Presleme Yoluyla Uçucu Yağ Eldesi) . 14
1.6.3. Anfloranj (Ekstraksiyon)Yöntemi . 15 1.6.3.1. Soğuk Suyla Ekstraksiyon . 16 1.6.3.2. Sıcak Suyla Ekstraksiyon . 16 1.6.3.3. Sıvılaştırılmış Gazlarla Ekstraksiyon . 17
1.6.4. Tüketme Yöntemi (Organik Çözücülerle) . 18 1.7. Umbelliferae Familyasının Taksonomik Özellikleri .18 1.8. Umbelliferae Familyasının Biyolojisi ve Kimyası . 19 1.9. Çalışmada Kullanılan Heracleum L. Taksonları . 20
1.9.1. Heracleum sphondylium L. subsp. artvinense (Manden.) P.H.Davis . 20
1.9.2. Heracleum paphlogonicum Czeczott . 23 1.9.3. Heraclum pastinacifolium K.Koch
subsp. incanum (Boiss. & Huet) P.H.Davis . 26 1.9.4. Heracleum argaeum Boiss. & Balansa . 29 1.9.5. Heracleum pastinaca Fenzl . 30 1.10. Uçucu Yağların Antimikrobiyal Özelliklerin Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemler .33 1.11. Test Mikroorganizmalarının Genel Özellikleri. 41 1.11.1. Shigella sp. . 41single.php