1 T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANA BİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI
13221326 TARİHLERİ ARASINDA ILGIN’IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ
(268 NUMARALI ILGIN ŞER’İYE SİCİLİ DEFTERİNE
GÖRE)
Özcan OĞUR
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ruhi ÖZCAN
KONYA20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Seramik kaplama malzemeleri sanayi işletmelerinde muhasebe bilgi sistemi ve Uşak ili uygulaması - Sayfa 6
ÖZGEÇMİŞ Erdoğan ÖZGÜR İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe - Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans vi EGİTİM: Lisans : 1996 Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Lise 1989 Afyon Ticaret Lisesi İŞ/İSTİHDAM : 1991! Afyon Kocatepe Üniversitesi Banaz Meslek Yilksekokulu İşletmecilik Programı 2000 Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay Meslek Yilksekokulu Muhase...
- Sayfa 1
T.C. NECMETTİN ER.BAKAN ÜNİVERSİTESİ EGiTİM B.İLfM. LERİ ORTA ÖGRETİM SOSYAL ALANLAR EGİTİMİ TARİH EGİTİMİ ANA BİLİM DALI XX. Y.Y. Başlarından Cuınhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Ilgın 'da'Eğitim ve Öğretim Üzer.ine Bir Araştırma. RUKİYE AK.BOGA YÜKSEK LİSANS TEZİ Damşman PROF. UR. NURİ KÖSTÜKLÜ KONYA-2013 ...
Hurûfât defterleri ışığında Göcî-yi Kebîr kazâsı Göcî-yi - Sayfa 78
62 KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, (2005), “Lale Devri’nde Konya”, (SÜSBE. Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya. MUŞMAL, Hüseyin, (2005), “XIX. Yüzyılın ilk Yarısında Beyşehir ve çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1790-1864), (SÜSBE. Tarih Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya. ÖZDEMİR, Gazi, (2005), “Hurufât Defterleri Işığında Konya-Ilgın”, (SÜSBE. Tarih Anabilim Dalı, Ba...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarih
bilim
dalı
lisans
yüksek
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

1 T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANA BİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI
13221326 TARİHLERİ ARASINDA ILGIN’IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ
(268 NUMARALI ILGIN ŞER’İYE SİCİLİ DEFTERİNE
GÖRE)
Özcan OĞUR
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ruhi ÖZCAN
KONYA2011

İlgili Kaynaklarsingle.php