1895-1898 yılları arasında yayınlanan meşveret gazetesinin transkribt ve değerlendirmesi
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1895-1898 YILLARI ARASINDA YAYINLANAN MEŞVERET GAZETESİNİN TRANSKRİBT VE
DEĞERLENDİRMESİ
Tezi Hazırlayan Ahmet ÇOŞKUN
Tezi Yöneten Doç. Dr. Taha Niyazi KARACA
Anabilim Dalı ve Programı Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Eylül-2006 KAYSERİ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

STZ-diabetik sıçanlarda ACE inhibitörü ve angiotensin reseptör blokerinin böbrek dokusunda clusterin ve apoptoz üzerine etkileri - Sayfa 2
TEZ ONAYI II Bu çalışma 17/03/2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji programında Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü Prof.Dr.Emine Kökoğlu Tez Danışmanı (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Prof.Dr.Melek Öztürk İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tez İzleme Komite Üyesi (Üniversite, ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 38
21 Tablo 5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı Anabilim Dalları Belirtilmemiş İşletme Anabilim Dalı İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı İktisat Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Muhasebe ve Fin...
Hiperkolesterolemik olgularda mevalonat kinaz V377I ve ABC1 gen polimorfizmlerinin incelenmesi - Sayfa 2
ii TEZ ONAYI Bu çal ma / / tarihinde a a daki jüri taraf ndan Anabilim Dal program nda Doktora Tezi olarak kabul edilmi tir. Molekuler T p Sa l k Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Tez Dan man (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Üye (Üniversite, Fakülte, Ana...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anabilim
tezi
dalı
tarih
lisans
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1895-1898 YILLARI ARASINDA YAYINLANAN MEŞVERET GAZETESİNİN TRANSKRİBT VE
DEĞERLENDİRMESİ
Tezi Hazırlayan Ahmet ÇOŞKUN
Tezi Yöneten Doç. Dr. Taha Niyazi KARACA
Anabilim Dalı ve Programı Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Eylül-2006 KAYSERİ

İlgili Kaynaklarsingle.php