Edhem (Aykut), Belediye Başkanı olarak da 1921 baharında sürgünde olduğu Malta Adasından dönen Cihangiroğlu İbrahim (Aydın) Bey görev yapmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürkün Karsa gelişi sırasında büyük bir karşılama töreni yapıldı, halk sokaklara çıkarak karşılama törenine katıldı, hatta Atatürkün çok hoşuna giden müzikli ve danslı gösteriler de tertiplendi.70
Kars, Cumhuriyetin ilanından, Mustafa Kemal Atatürkün hayatını kaybettiği yıla kadar olan dönemde hızlı bir gelişim süreci içine girdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye, bir tarım ülkesi durumundaydı. Sanayileşmeden ve teknolojiden uzak olan bu yıllarda Karsta da birçok konuda eksiklikler yaşandı. Ancak bu eksikliklerin giderilmesi için gösterilen çabalar, şehrin kısa sürede gelişmişlik düzeyinin artmasını sağladı. Bu süreçte en çok önem verilen konu, eğitim oldu. Eğitim alanında yapılan hamlelerden biri, Kars Lisesinin açılması oldu. Ülke genelinde verdiği eğitimin kalitesiyle adından söz ettiren lisenin ardından, öğrencilerine meslek kazandırmayı hedefleyen Akşam Kız Sanat Okulu, Kars Erkek Sanat Okulu, birçok ilkokul ile yetişkinler için okuma yazma kursları açılarak eğitimle ilgili eksikliğin giderilmesi hedeflendi. Cilavuz Köy Enstitüsü, köy çocuklarının yetişmesinde önemli
bir etkiye sahip oldu. Kars Türk Ocağı, Cumhuriyetin ilanı ile aynı dönemde açıldı ve şehrin en
önemli kurumlarından biri olarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaptı. Ağustos 1923ten itibaren faaliyetlerine hız veren Kars Türk Ocağı, 10 yıla yakın bir süre çalışmalarına devam ettikten sonra yerini Kars Halkevine bıraktı. Kars Halkevi, 24 Şubat 1933te açıldıktan sonra şehrin en önemli kurumu haline geldi. Bağlı kollarıyla birçok alanda çalışmalar sergileyen Kars Halkevi, eğitim, kültür, edebiyat, sanat, spor gibi alanlarda başarılı faaliyetlerde bulundu. Halkevi, gerek Cumhuriyetin halk tarafından benimsenmesinde ve gerekse de Atatürkün inkılplarının doğru algılanmasında önemli bir görev üstlendi. Halkın bilinçlenmesinde ve sosyal faaliyetlere katılımında başarılı çalışmalara imza attı.
Karsta basın-yayın hayatına önem verildi ve zaman içerisinde birçok gazete ve dergi basıldı. Kars Gazetesi, Kars Halkevine ait olan Doğuş Dergisi, Demokrat Kars Gazetesi, Hüryurt Gazetesi, Bugün Gazetesi, Kars Eli Dergisi ve daha küçük çaptaki
70 Fahrettin Kırzıoğlu, Gazinin Kuzeydoğu Gezileri / Eylül-Ekim 1924, 50. Yıl ArmağanıErzurum ve Çevresi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Cilt: I, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 1974, s.154155.
1326. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Isparta kültür tarihinden bir kesit: Isparta halkevi ve faaliyetleri (1933-1969) - Sayfa 2
ÖNSÖZ Kurtuluş Savaşının bitmesinden ve Cumhuriyet'in ilanından sonra yeni rejimin temel amacı, inkılapların yerleşmesi ve kültürel gelişimin tesis edilmesiydi. Osmanlı'dan kalma kurumlar sözüne ettiğimiz bu kültürel gelişimi sağlayacak nitelikte değildi. Tüm bunların yanında diğer bir sorunda yapılan inkılapların halk tarafından benimsenmesini sağlamaktı. Bu da ancak eğitim seviyesinin yükseltil...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

halk
türk
önem
halkın
kültür
kars


26. SAYFA ICERIGI

Edhem (Aykut), Belediye Başkanı olarak da 1921 baharında sürgünde olduğu Malta Adasından dönen Cihangiroğlu İbrahim (Aydın) Bey görev yapmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürkün Karsa gelişi sırasında büyük bir karşılama töreni yapıldı, halk sokaklara çıkarak karşılama törenine katıldı, hatta Atatürkün çok hoşuna giden müzikli ve danslı gösteriler de tertiplendi.70
Kars, Cumhuriyetin ilanından, Mustafa Kemal Atatürkün hayatını kaybettiği yıla kadar olan dönemde hızlı bir gelişim süreci içine girdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye, bir tarım ülkesi durumundaydı. Sanayileşmeden ve teknolojiden uzak olan bu yıllarda Karsta da birçok konuda eksiklikler yaşandı. Ancak bu eksikliklerin giderilmesi için gösterilen çabalar, şehrin kısa sürede gelişmişlik düzeyinin artmasını sağladı. Bu süreçte en çok önem verilen konu, eğitim oldu. Eğitim alanında yapılan hamlelerden biri, Kars Lisesinin açılması oldu. Ülke genelinde verdiği eğitimin kalitesiyle adından söz ettiren lisenin ardından, öğrencilerine meslek kazandırmayı hedefleyen Akşam Kız Sanat Okulu, Kars Erkek Sanat Okulu, birçok ilkokul ile yetişkinler için okuma yazma kursları açılarak eğitimle ilgili eksikliğin giderilmesi hedeflendi. Cilavuz Köy Enstitüsü, köy çocuklarının yetişmesinde önemli
bir etkiye sahip oldu. Kars Türk Ocağı, Cumhuriyetin ilanı ile aynı dönemde açıldı ve şehrin en
önemli kurumlarından biri olarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaptı. Ağustos 1923ten itibaren faaliyetlerine hız veren Kars Türk Ocağı, 10 yıla yakın bir süre çalışmalarına devam ettikten sonra yerini Kars Halkevine bıraktı. Kars Halkevi, 24 Şubat 1933te açıldıktan sonra şehrin en önemli kurumu haline geldi. Bağlı kollarıyla birçok alanda çalışmalar sergileyen Kars Halkevi, eğitim, kültür, edebiyat, sanat, spor gibi alanlarda başarılı faaliyetlerde bulundu. Halkevi, gerek Cumhuriyetin halk tarafından benimsenmesinde ve gerekse de Atatürkün inkılplarının doğru algılanmasında önemli bir görev üstlendi. Halkın bilinçlenmesinde ve sosyal faaliyetlere katılımında başarılı çalışmalara imza attı.
Karsta basın-yayın hayatına önem verildi ve zaman içerisinde birçok gazete ve dergi basıldı. Kars Gazetesi, Kars Halkevine ait olan Doğuş Dergisi, Demokrat Kars Gazetesi, Hüryurt Gazetesi, Bugün Gazetesi, Kars Eli Dergisi ve daha küçük çaptaki
70 Fahrettin Kırzıoğlu, Gazinin Kuzeydoğu Gezileri / Eylül-Ekim 1924, 50. Yıl ArmağanıErzurum ve Çevresi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Cilt: I, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 1974, s.154155.
13

İlgili Kaynaklarsingle.php