1990-2000 yılları arası lise 2 tarih ders kitaplarının muhtevası ve bu ders kitaplarında sosyal tarihin yeri ve önemiIV
ÖNSÖZ
Yapmış olduğumuz bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde 19902000 yıları arasında okutulan tarih 2 ders kitaplarını içerik ve şekil yönünden incelemeye aldık. Tez konusu olarak bu dönemi seçmemizin sebebi kredili sisteme geçiş sürecinde yapılan köklü müfredat değişiklikleridir. Konumuz bu dönemde okutulan lise 2 tarih ders kitapları ile sınırlandırılmıştır. Amacımız Osmanlı tarihinin muhteviyat olarak ders kitaplarında işlenişini incelemek olduğu için lise 2 tarih ders kitaplarını konu olarak seçtik.
Seçmiş olduğumuz alanla ilgili yapılmış çalışmaların sayı olarak yetersiz olması, bu konunun tarih araştırmacıları arasında fazla rağbet görmemesi, araştırma esnasında yaşadığımız kaynak sıkıntısı bir takım zorlukları da beraberinde getirdi.
Çalışmamıza konu olan lise 2 tarih ders kitaplarında müfredata uygun ve kaynaklara ters düşmeyen konular ele alınma ihtiyacı hissedilmemiş ancak, ders kitaplarındaki eksiklikler, müfredat ile uyumsuzluklar ve kitap yazarlarının genel olarak düştükleri hatalar başlıklar halinde ele alınıp incelemeye tabi tutulmuştur. Genel olarak kitaplarda siyasi tarih ön plana çıkarılırken sosyal tarihin ihmal edildiği çalışmamızdaki en önemli tespitlerimizden birisidir. Bu sebeple sosyal tarihin önemi vurgulanarak ders kitaplarının müfredatları ile ilgili çalışmaları yürüten Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulunun ve kitap yazarlarının ders kitaplarındaki sosyal tarihin yerinin önemine dikkatleri çekilmeye çalışılmıştır.
Çalışmamızda tarih eğitiminde çok önemli bir araç olan tarih ders kitaplarının bu dönem çerçevesinde analizi yapılmaya çalışılmıştır. Ancak, bu çalışma sırasında asıl amaç, kitaplardaki bilgi yanlışlarını ortaya çıkarmak değil bu yanlışlara da değinilmekle beraber- bu kitapların yazılmasında etkili olan tutumu ortaya çıkarmaktır. Kitaplardaki bu durumun belirlenmesinde ve bunun üzerine fikir yürütülmesinde hareket noktası olarak okullarda okutulan tarih derslerinin müfredatı esas alınmıştır.
Bilindiği üzere ders kitaplarının müfredatı Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenmekte ve kitap yazarları ders kitaplarını yazarken bu müfredata uymak1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de orta öğretim müfredatındaki sanat tarihi derslerinin tarih süreç içinde değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılması - Sayfa 100
87 III. 2. Verileri Toplama Teknikleri Literatür Tarama Konuyla ilgili olarak ulaşılabilecek bütün kütüphaneler taranarak, YÖK Dokümantasyon Merkezinde incelemeler yapılmış; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuruluna gidilerek müfredat programında yapılan değişiklikler ve ortaöğretimin durumu tespit edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi’nde arşiv kütüphanesinde incelemeler yapı...
Yeni ilköğretim programına göre hazırlanan Türkçe ders kitaplarında kelime hazinesini geliştirmeye yönelik planlamanın incelenmesi - Sayfa 154
4. BÖLÜM BULGULAR VE YORUM 4.1. MEB Yayınları Ders Kitaplarında Genel Durum Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 1. Sınıflara ait Türkçe ders kitabı R. Demiroğlu, E. Gökahmetoğlu tarafından yazılmıştır. Bu kitap, MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 17.12.2009 tarih ve 241 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Kitap içeriğinde birinci ve ikinci dönem okutulmak üzere 4’er temadan topla...
9. ve 10. sınıf fizik öğretim programları hakkında dershane öğretmenlerinin görüşleri - Sayfa 12
2 Değişik ülkelerde 1950‟lerden itibaren öğretim programlarını çağın gereklerine uygun hale getirme çalışmaları başlamıştır. Bu gelişmelerin etkisi kısa sürede ülkemizde de hissedilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı 1960‟lı yıllarda fen eğitimini geliştirme çalışmalarını başlatmıştır. Bu değişiklikleri 1968 programı takip etmiştir. Bu tarihten itibaren uygulanan programlar “modern fen” , eski programl...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

talim
terbiye
eğitim
kurulu
ders
tarih


1. SAYFA ICERIGI

IV
ÖNSÖZ
Yapmış olduğumuz bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde 19902000 yıları arasında okutulan tarih 2 ders kitaplarını içerik ve şekil yönünden incelemeye aldık. Tez konusu olarak bu dönemi seçmemizin sebebi kredili sisteme geçiş sürecinde yapılan köklü müfredat değişiklikleridir. Konumuz bu dönemde okutulan lise 2 tarih ders kitapları ile sınırlandırılmıştır. Amacımız Osmanlı tarihinin muhteviyat olarak ders kitaplarında işlenişini incelemek olduğu için lise 2 tarih ders kitaplarını konu olarak seçtik.
Seçmiş olduğumuz alanla ilgili yapılmış çalışmaların sayı olarak yetersiz olması, bu konunun tarih araştırmacıları arasında fazla rağbet görmemesi, araştırma esnasında yaşadığımız kaynak sıkıntısı bir takım zorlukları da beraberinde getirdi.
Çalışmamıza konu olan lise 2 tarih ders kitaplarında müfredata uygun ve kaynaklara ters düşmeyen konular ele alınma ihtiyacı hissedilmemiş ancak, ders kitaplarındaki eksiklikler, müfredat ile uyumsuzluklar ve kitap yazarlarının genel olarak düştükleri hatalar başlıklar halinde ele alınıp incelemeye tabi tutulmuştur. Genel olarak kitaplarda siyasi tarih ön plana çıkarılırken sosyal tarihin ihmal edildiği çalışmamızdaki en önemli tespitlerimizden birisidir. Bu sebeple sosyal tarihin önemi vurgulanarak ders kitaplarının müfredatları ile ilgili çalışmaları yürüten Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulunun ve kitap yazarlarının ders kitaplarındaki sosyal tarihin yerinin önemine dikkatleri çekilmeye çalışılmıştır.
Çalışmamızda tarih eğitiminde çok önemli bir araç olan tarih ders kitaplarının bu dönem çerçevesinde analizi yapılmaya çalışılmıştır. Ancak, bu çalışma sırasında asıl amaç, kitaplardaki bilgi yanlışlarını ortaya çıkarmak değil bu yanlışlara da değinilmekle beraber- bu kitapların yazılmasında etkili olan tutumu ortaya çıkarmaktır. Kitaplardaki bu durumun belirlenmesinde ve bunun üzerine fikir yürütülmesinde hareket noktası olarak okullarda okutulan tarih derslerinin müfredatı esas alınmıştır.
Bilindiği üzere ders kitaplarının müfredatı Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenmekte ve kitap yazarları ders kitaplarını yazarken bu müfredata uymaksingle.php