1999-2004 yılları arasında Eskişehir’de işlenen asayiş suçlarına ilişkin suç haritalarının coğrafi bilgi sistemleri


1999-2004 YILLARI ARASINDA ESKİŞEHİRDE İŞLENEN ASAYİŞ SUÇLARINA İLİŞKİN SUÇ HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI
Evrim Aslı ALPDEMİR Yüksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim
Dalı Ocak 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kırsal alanlara yönelik suç bilgi sistemi tasarımı ve uygulaması: - Sayfa 40
BÖLÜM 3 SUÇ BİLGİ SİSTEMİ Gelişen teknoloji ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri bir yandan teknik olarak gelişirken diğer yandan birçok disiplinde kullanılmaya başlanmıştır. CBS sayesinde birçok kaynaktan elde edilen konuma bağlı birçok veri, birbiri ile ilişkilendirilir ve analiz edilir (Yomralıoğlu 2000). Kolluk birimleri de Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanıcılarından birini oluşturmaktadır....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

coğrafi
sistemleri
arasında
oluşturulması
haritalarının
asayiş


1. SAYFA ICERIGI

1999-2004 YILLARI ARASINDA ESKİŞEHİRDE İŞLENEN ASAYİŞ SUÇLARINA İLİŞKİN SUÇ HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI
Evrim Aslı ALPDEMİR Yüksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim
Dalı Ocak 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php