T.C. GAZI ÜNİVERSİTESİ SAGLIK BiLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FARMASÖTİK KİMYA
ANABİLİM DALI

‘fl’.11J

2-AMİNOTİYOFENOL İLE f:J-NİTROSTİRENLERİN VERDİGİ YENİ TİPTE NİTROETAN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, REAKSİYONLARI VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN
İNCELENMESİ
1 48339
DOKTORA TEZİ Uzman Eczacı Mehtap GÖKÇE
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Erdoğan Berçin
TCa WOi!SEmARnir.~ ım~m. ;,
DmmWJJT~Gm MBU!U.~ Ankara-19961. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

doktora
üniversitesi
tezi
anabilim
gökçe
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZI ÜNİVERSİTESİ SAGLIK BiLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FARMASÖTİK KİMYA
ANABİLİM DALI

‘fl’.11J

2-AMİNOTİYOFENOL İLE f:J-NİTROSTİRENLERİN VERDİGİ YENİ TİPTE NİTROETAN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, REAKSİYONLARI VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN
İNCELENMESİ
1 48339
DOKTORA TEZİ Uzman Eczacı Mehtap GÖKÇE
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Erdoğan Berçin
TCa WOi!SEmARnir.~ ım~m. ;,
DmmWJJT~Gm MBU!U.~ Ankara-1996single.php