T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2000-2006 YILLARI ARASINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA DEĞERLENDİRİLEN FROZEN SECTION OLGULARININ
DÖKÜMÜ
Dr. Birgül AYDOĞAN
PATOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Nilgün KAPUCUOĞLU
2008-ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sistemik flor alınımının ortodontik diş hareketlerine etkilerinin histolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi - Sayfa 4
ÖNSÖZ Doktora eğitimim sırasında bana büyük emeği geçen, sabrını ve ilgisini benden esirgemeyen, kendisinden çok şey öğrendiğim ve kendisini her zaman örnek aldığım değerli tez danışmanım, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Türkkahraman’a, Doktora eğitimim boyunca emeği geçen diğer tüm hocalarıma, Tezimin bütün aşamalarında tecrü...
Gebelik esnasında methidathion'a (md) maruz kalan gebe ratların yenidoğan yavrularının akciğer dokusunda oluşan hasar ve bu hasara kafeik asit fenil ester (cape)'in etkisinin histopatolojik olarak - Sayfa 4
i ÖNSÖZ Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuarı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan laboratuarı’ndan elde edilen 50 adet dişi rat kullanılmıştır. Çalışma için Süleyman Demirel üniversitesi etik kurul onayı alınmıştır. Çalışma gebelikte bir organo...
Isparta yöresinde üretilen elma ve kirazlardaki pestisit kalıntıları ile bu ürünlerin tarımı ile uğraşanların kanlarında pestisit kalıntıları ve paraoksonaz enzim seviyelerinin belirlenmesi - Sayfa 2
TEZ ONAYI Serdal ÖĞÜT tarafından hazırlanan ‘Isparta Yöresinde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Elma ile Kirazlara ve Bu Ürünlerin Tarımını Yapan İşçilerinin Kan Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi’ adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Süleyman Demirel Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman: Prof.Dr. ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süleyman
demirel
üniversitesi
danışman
dalı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2000-2006 YILLARI ARASINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA DEĞERLENDİRİLEN FROZEN SECTION OLGULARININ
DÖKÜMÜ
Dr. Birgül AYDOĞAN
PATOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Nilgün KAPUCUOĞLU
2008-ISPARTA

İlgili Kaynaklarsingle.php