T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
2005-2010 YILLARI ARASINDA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE YAPILAN SEZARYEN AMELİYATLARINDA UYGULANAN ANESTEZİ YÖNTEMLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Melek AKSOY SARI
UZMANLIK TEZİ
İZMİR- 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık bilişim sistemlerinin hastane etkinliğinin artırılmasında yeri ve önemi (Veri zarflama analizine dayalı bir uygulama) - Sayfa 161
- -.------..----·---- - - - - -------------- ---·------~---------- Hastane Adı CRS ----- --- --- ---- - - --- -------- -T- ------ ---- --------- - - -- ----- ----- -------- 1. Derece Referans Alınabilecek Hastaneler il. Derece Referans Alınabilecek Hastaneler Trakva Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 0,54 Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Rast. Yüz...
Hepatosellüler karsinoma hücre motilitesinde PKB/Akt/mTOR sinyal yolağının önemi - Sayfa 3
“Hepatoselüler Karsinoma Hücre Motilitesinde PKB/AKT/mTOR Sinyal Yolağının Önemi” isimli bu tez 21.08.2008 tarihinde tarafımızdan değerlendirilerek başarılı bulunmuştur. Jüri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esra ERDAL Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Genetik Anabilim Dalı Jüri Üyesi Prof. Dr. Meral SAKIZLI Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakültesi Tıbbi Biyoloji Geneti...
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin birinci basamak uygulama becerilerine yönelik eğitim programının geliştirilmesi - Sayfa 3
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi SELDA YÖRÜK ‘BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİRİNCİ BASAMAK UYGULAMA BECERİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ’ konulu Doktora Tezini 20.01.2012 tarihinde başarılı olarak tamamlamıştır. Doç. Dr. Türkan GÜNAY BAŞKAN Dokuz Eylül Ü...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dokuz
eylül
üniversitesi
fakültesi
anabilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
2005-2010 YILLARI ARASINDA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE YAPILAN SEZARYEN AMELİYATLARINDA UYGULANAN ANESTEZİ YÖNTEMLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Melek AKSOY SARI
UZMANLIK TEZİ
İZMİR- 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php