T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013 YILINDA KLİNİĞİMİZCE PANKREAS KANSERİ TANISI KONULAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE
KANSER GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ OLABİLECEK RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
Uzm. Dr. Coşkun T. DEMİREKİN
TIPTA YANDAL UZMANLIK TEZİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
DANIŞMAN Doç. Dr. Altuğ ŞENOL
ISPARTA – 20141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapi ve prognoza etkileri The role of neoadjuvan chemoradiotheraphy - Sayfa 1
T.C. GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİK CERRAHİ BİLİM DALI BAŞKANLIĞI REKTUM KANSERİNDE NEOADJUVAN KEMORADYOTERAPİ VE PROGNOZA ETKİLERİ Op. Dr. M. Tahir ÖZER Dz.Tbp.Bnb. GASTROENTEROLOJİK CERRAHİ BİLİM DALI Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi ANKARA-2007 ...
Meme kanserinde RHO-kinaz gen polimorfizmi ile metastaz arasındaki ilişkinin araştırılması - Sayfa 4
TEZ ONAY SAYFASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI MEME KANSERİNDE RHO-KİNAZ GEN POLİMORFİZMİ İLE METASTAZ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Mehmet Emin KALENDER 06/03/2009 Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı Prof. Dr. Ayşe BALAT Tıp Fakültesi Dekanı Bu tez çalışmasının “Tıpta Yandal Uzmanlık” derecesine uygun ve y...
Mide kanserinde yeniden evrelemede - Sayfa 2
T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI MİDE KANSERİNDE YENİDEN EVRELEMEDE PET/BT’NİN YERİ UZMANLIK TEZİ Dr. HAKAN CAYVARLI TEZ DANIŞMANI PROF. DR. RECEP BEKİŞ ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fakültesi
bilim
dalı
tezi
uzmanlık
kanser


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013 YILINDA KLİNİĞİMİZCE PANKREAS KANSERİ TANISI KONULAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE
KANSER GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ OLABİLECEK RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
Uzm. Dr. Coşkun T. DEMİREKİN
TIPTA YANDAL UZMANLIK TEZİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
DANIŞMAN Doç. Dr. Altuğ ŞENOL
ISPARTA – 2014

İlgili Kaynaklarsingle.php