359 Yılı Seleucia Konsili kararlarının çözümlenmesi
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ A. B. D. LATİN DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
359 YILI SELEUCIA KONSİLİ KARARLARININ ÇÖZÜMLENMESİ
Murat ÖZYILDIRIM 2501961004
Tez Danışmanı Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN
İstanbul 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Süheyl ü Nev-Bahâr (Metin-Aktarma, Art zamanlı anlam değişmeleri,Dizin) Süheyl - Sayfa 27
Yüksek Lisans Tezleri Akdemir, Yılmaz (2011), Süheyl ü Nevbahâr’ın Gramatikal Dizini, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı, yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk Gökçe, Diyarbakır. Kardak, Nesibe (1994), Süheyl ü Nevbahâr’da Fiiller, Çukurova Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, yayımlanmamış...
15. yüzyıla ait 'Enfesü'l-Cevâhir' adlı yazma üzerinde dil incelemesi (giriş-inceleme-metin-sözlük) - Sayfa 64
- Özcan Tabaklar, Amme Cüzü Tefsiri, Mustafa bin Muhammed (varak no: 111b-121a/143a-154b), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1987. - Hasan Şimşek, Tefsirü Sûreti’-l-Mülk (İnceleme- Metin-Dizin), Cumhuriyet Ü., SBE., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2006. - Necati Gül, Amme Cüzü Tefsiri (Metin-İnceleme), Ondokuz Mayıs Ü., SBE., Türk Dili ve ...
Türkçenin yabancılara öğretiminde ulaçların düzeylere göre incelenmesi - Sayfa 128
Korkmaz, Zeynep Türkiye Türkçesi Grameri TDK yayınları:827 2003 Anadolu’nun 60 yıllık Bilim ve Kültür Köprüsü Ankara Üniversitesi-Tarihçe Ankara Üniversitesi yay: 226 Ankara Üniversitesi Basımevi 2006 Tezler Benhür, M. Hadi “Türkiye Türkçesinde Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Eklerinin Fonksiyonları” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Türkçenin Eğitimi ABD. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
tezi
lisans
dili
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ A. B. D. LATİN DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
359 YILI SELEUCIA KONSİLİ KARARLARININ ÇÖZÜMLENMESİ
Murat ÖZYILDIRIM 2501961004
Tez Danışmanı Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN
İstanbul 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php