4857 Sayılı İş Kanunu’nda iş güvencesiTC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İŞ GÜVENCESİ
M. ERTUĞRUL SERDAN 8712008
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. A. MURAT DEMİRCİOĞLU
İSTANBUL 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kamu kurumlarında süreç yönetimi: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü uygulaması - Sayfa 141
Çizelge 6.8 : Belge Kayıt Sistemi Belge Tipleri ve Belge Alt Tipleri-3 GELEN Belge Tipi Öğrenci İşleri Belge Alt Tipi Ek Süre Talep Dilekçesi İzin Talep Dilekçesi Belge Tipi Öğrenci İşleri FBE Dışı Ders Alma Formu Özel Öğrenci Ders Talep Formu Soyadı Değişikliği Dilekçesi Yatay Geçiş Başvuru Formu Diğer Program Yüksek Lisans Enstitü İşleri Program Yürütme Kurulu ve Dok...
Agrega tesisinde iş güvenliği risk analizi uygulaması - Sayfa 136
KAYNAKLAR Ahmedzadeh, A. M. (1989) İş Kazaları ve İş Güvenliği, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 133 s. Akın, L. (2000) İş Kazalarından Doğan Maddi Tazminat, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 355 s. Akkaş, Z. Z. (2006) Türkiye’de Yapı Üretiminde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmaları ve Toplu Konut Sektörüne Yönelik Bir ...
Genel liselerde örgütsel kültürün iş doyumuna etkisi (Malataya ili örneği) - Sayfa 85
72 Muştu, M. Narsap, H. Özdayı, N. Özenli, S. Şahal, E. Şanlı, S. Taşçı, U. Terzi, A. R. Toprak, H. Tosunoğlu, H. Türk, M. Z. Ünal, Z. Yalazan, A. 1996 2006 1991 2006 2005 2006 2005 1999 2003 1998 2003 2003 2006 Konya. Hava Harp Okulu Öğretim Elemanlarının İş Doyumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Genel ve Mesleki Liselerde Örgüt Kültürü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
tezi
lisans
işletme
enstitüsü
istanbul


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İŞ GÜVENCESİ
M. ERTUĞRUL SERDAN 8712008
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. A. MURAT DEMİRCİOĞLU
İSTANBUL 2011

İlgili Kaynaklar

single.php