T.C. INO NU U NIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITU SU
s-DEMETLER (s-SHEAVES)
Hatice TASBOZAN YU KSEK LISANS TEZI MATEMATIK ANABILIM DALI
MALATYA 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Betonarme yapılarda A2 türü düzensizliklerin kesit tesirlerine etkisi - Sayfa 55
4) .Geri çekilme düzensizliğinin olduğu durumda, aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde olan sistemler. H Lı (Lı- Lı) / L S0.20 L ' Hb< O. 15 H=> (L3+L4) I L s 0.50 Hb> 0.15 H=> (L3+L4) / L S 0.20 L Lı ( H (L- Lı) / LS 0.30 .. (Lı- Lı) I LıS 0.10 L 1( )1 Şekil 5.1 EC 8 'de düşeyde düzenlilik kriterleri için verilen şekiller 37 ...
Afet faaliyetlerinin kuyruk sistemleri yaklaşımıyla modellenmesi: Analitik ve benzetim - Sayfa 56
41 [ ] [ ]E e−sT2 Z2 ,K = E  e −sZ2 e −s ∑K i=0 Ii    = e −sZ2 E  e −s ∑K i=0 Ii    = e−sZ2 LI ( s ) K    Kesilmeler Poisson sürece göre olacağından, K’nın alacağı tüm değerler üzerinden toplam alınarak koşul kaldırılabilir. [ ] ∑ ( ) [ ] ∑ ( )E e−sT2 Z2 = E  e − sZ 2 e − s ...
Dizilerin yakınsaklığı üzerine - Sayfa 32
³eklinde tanmlansn. {1, 4, 9, 16, ...} kümesinin do§al yo§unlu§u sfr oldu§undan; { st − LIM rx = ∅ , r < 1 için [1 − r, r − 1] , di§er durumlarda. elde ederiz. Ayrca tüm r ≥ 0 için LI M rx = ∅ olur. Yukardaki örnekten de görülebilece§i gibi st − LI M rx ≠ ∅ olmas LI M rx ̸= ∅ olmasn gerektirmemektedir. Çünkü do§al saylarn sonlu bir cümlesinin do§al yo§unlu§u sfrdr. F...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ı˙no¨
nı˙versı˙tesı˙
bı˙lı˙mlerı˙
enstı˙tu¨
sdemetler
ssheaves


1. SAYFA ICERIGI

T.C. INO NU U NIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITU SU
s-DEMETLER (s-SHEAVES)
Hatice TASBOZAN YU KSEK LISANS TEZI MATEMATIK ANABILIM DALI
MALATYA 2011single.php