5-15 yaş grubu obez çocuklarda ghrelin gen Leu72met polimorfizmi ve kan ghrelin düzeylerinin metabolik sendrom ölçütleri ile ilişkisi
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
5-15 YAŞ GRUBU OBEZ ÇOCUKLARDA GHRELİN GEN Leu72Met POLİMORFİZMİ VE KAN GHRELİN DÜZEYLERİNİN METABOLİK SENDROM
ÖLÇÜTLERİ İLE İLİŞKİSİ
Dr. Sibel KARKAÇ UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Fatma DEMİREL
ZONGULDAK 2008
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Koroner yavaş akımlı hastalarda endotel fonksiyonları ve ghrelin düzeyleri ile ilişkisi - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KORONER YAVAŞ AKIMLI HASTALARDA ENDOTEL FONKSİYONLARI VE GHRELİN DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ Dr. Oğuzhan ÇELİK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Mustafa AYDIN ZONGULDAK 2010 i ...
Koroner yavaş akımlı hastalarda endotel fonksiyonları ve ghrelin düzeyleri ile ilişkisi - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KORONER YAVAŞ AKIMLI HASTALARDA ENDOTEL FONKSİYONLARI VE GHRELİN DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ Dr. Oğuzhan ÇELİK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Mustafa AYDIN ZONGULDAK 2010 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
fakültesi
anabilim
tezi
ghrelin
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
5-15 YAŞ GRUBU OBEZ ÇOCUKLARDA GHRELİN GEN Leu72Met POLİMORFİZMİ VE KAN GHRELİN DÜZEYLERİNİN METABOLİK SENDROM
ÖLÇÜTLERİ İLE İLİŞKİSİ
Dr. Sibel KARKAÇ UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Fatma DEMİREL
ZONGULDAK 2008
iisingle.php