T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
5-15 YAŞ GRUBU OBEZ ÇOCUKLARDA LEPTİN RESEPTÖR Gln223Arg GEN POLİMORFİZMİ VE KAN LEPTİN
DÜZEYLERİNİN METABOLİK SENDROM ÖLÇÜTLERİ İLE İLİŞKİSİ
Dr. Zühal ÖRNEK UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Fatma DEMİREL
ZONGULDAK 2008
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çocuklarda akut bronşiolit etkenlerinin PCR yöntemi ile araştırılması - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA AKUT BRONŞİOLİT ETKENLERİNİN PCR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI Dr. Recep POLAT TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Etem PİŞKİN ZONGULDAK 2009 i ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
tezi
anabilim
çocuk
dalı
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
5-15 YAŞ GRUBU OBEZ ÇOCUKLARDA LEPTİN RESEPTÖR Gln223Arg GEN POLİMORFİZMİ VE KAN LEPTİN
DÜZEYLERİNİN METABOLİK SENDROM ÖLÇÜTLERİ İLE İLİŞKİSİ
Dr. Zühal ÖRNEK UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Fatma DEMİREL
ZONGULDAK 2008
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php