iv
TEŞEKKÜR
Araştırmanın her aşamasında bilimsel katkılarıyla bana sabırla yol gösteren, güler yüzünü esirgemeyen, danışmanım Sayın Doç. Dr. Nurhan ÜNÜSANa teşekkür ederim.
Lisans ve yüksek lisans eğitimi esnasında bilimsel bilgilerinden faydalandığım tüm sayın hocalarıma teşekkür ederim.
Araştırma boyunca makale tarama ve yüksek lisans yapmamda bana destek olan eşim İsa YALIMa çok teşekkür ederim.
Araştırmanın hazırlanma ve uygulanma süresince hep yanımda olan ve her konuda yardımcı olan değerli meslektaşım Hayriye KARAMANa teşekkür ederim.
İstatistik çalışmalarını yapan Sayın Uzman Psikolojik Danışman İbrahim GÜNGÖRe çok teşekkür ederim.
İngilizce literatür taramasında ve çevirilerimde yardımlarını esirgemeyen Ayşegül DEMİRHANa çok teşekkür ederim. Araştırmama severek katılan bütün çocuklara çok teşekkür ederim.
Hayatımdaki yerini ve sevgisini tarif edemeyeceğim canım aileme sonsuz teşekkürler.
Nilay YALIM7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Takrolimus'un genotoksik etkilerinin araştırılması - Sayfa 4
iv TEŞEKKÜR Tez çalışmalarım sırasında bana rehber olan, ilgi ve yardımlarını esirgemeyen tez danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Şengül YÜKSEL‟e teşekkür ederim. Anabilim Dalı Başkanımız Sayın Prof. Dr. Elif YEŞİLADA‟ya, Anabilim Dalımızın diğer değerli hocaları; Sayın Doç. Dr. Başak KAYHAN‟a ve Sayın Dr.Serap SAVACI‟ya yüksek lisans eğitimim boyunca yaptıkları bilimsel ve akademik katkıdan dol...
Sivrisinek larva öldürücülerin hedef ve hedef dışı canlılara etkisi - Sayfa 4
TEŞEKKÜR Çalışmalarımı yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında beni destekleyen, , yetişmemde ve gelişmememde katkıda buluna danışmam hocam sayın Prof. Dr. Olcay OBALI’ ya sonsuz teşekkür ederim. Çalışmalarımda maddi ve manevi desteği Lisans, Yüksek lisans ve doktora aşamasında hiç bir zaman esirgemeyen, bilimsel çalışmamlarımın tüm basamaklarında her türlü katkı sağlayan sayın hocam Dr. Oner...
Leishmania infantum DNA aşısı adayı LACK geninin klonlanması - Sayfa 5
v TEŞEKKÜR Yüksek lisans öğrenciliğim ve tez çalışmam süresince bilgi ve deneyimlerini aktararak desteklerini esirgemeyen tez danışmanım ve değerli hocam Sayın Prof. Dr. Salih KUK’a teşekkürlerimi sunarım. Eğitimim ve tez çalışmam süresince değerli emeklerini ve katkılarını esirgemeyen hocalarım Sayın Prof. Dr. İzzet ŞAHİN’e ve Sayın Prof. Dr. Süleyman YAZAR’a teşekkür ederim. Çalışmada kullan...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
destek
bilimsel
araştırma
yüksek
lisans


7. SAYFA ICERIGI

iv
TEŞEKKÜR
Araştırmanın her aşamasında bilimsel katkılarıyla bana sabırla yol gösteren, güler yüzünü esirgemeyen, danışmanım Sayın Doç. Dr. Nurhan ÜNÜSANa teşekkür ederim.
Lisans ve yüksek lisans eğitimi esnasında bilimsel bilgilerinden faydalandığım tüm sayın hocalarıma teşekkür ederim.
Araştırma boyunca makale tarama ve yüksek lisans yapmamda bana destek olan eşim İsa YALIMa çok teşekkür ederim.
Araştırmanın hazırlanma ve uygulanma süresince hep yanımda olan ve her konuda yardımcı olan değerli meslektaşım Hayriye KARAMANa teşekkür ederim.
İstatistik çalışmalarını yapan Sayın Uzman Psikolojik Danışman İbrahim GÜNGÖRe çok teşekkür ederim.
İngilizce literatür taramasında ve çevirilerimde yardımlarını esirgemeyen Ayşegül DEMİRHANa çok teşekkür ederim. Araştırmama severek katılan bütün çocuklara çok teşekkür ederim.
Hayatımdaki yerini ve sevgisini tarif edemeyeceğim canım aileme sonsuz teşekkürler.
Nilay YALIM

İlgili Kaynaklarsingle.php