50 nolu (h.1254/m. 1838-1839) Tokat şer’iyye sicili’nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

78

S:20 B:45

NAHİYE-İ KAFİRNİ TABİ-İ TOKAT

Köy Hisse

Köy

Hisse

Köy

Hisse

Almus 1494

Münkerfelit

257

Yapalak

68

Gezgi

62

Çiftlik

149 Leveke

416

Daduhta 140

Alagere

76

İkseri

104

Zuğru

675

Çeğetler

503

Varzıllaz

230

İplit 90

Tomarza

85

Karadere sideri 603

Mekule

700

İftelit

138 Fenk

126

Tiyeri

275

Muhat

470

Teknecik

85

Çat 167

Yekun______7750

Nhiye-i mezbrun şerhi esnafı şerhi gibi olup nhiye-i mezbr hissesine yalnız 7750

kuruş isabet etmiştir.

Hisse-i nhiye Tuzaklı Hisse-i reaya S:20 B:46

25833 65876

Medine-i Tokatta Semerkandi mahallesi skinleridenden iken bundan akdem fevt olan

Ömer bin Abdullah nm muteveffnın verset-i zevce-i metrkesi Zeynep bint-i İbrahim

ile ulb-i kebir oğlu Abdullah ve sağır oğulları Ömer ve Veli ve subiye-i kebire kızı

Hamide ve anası Şerfe bint-i. munhasıra olduğu şeran zhir ve numyan olduktan

sonra ba mağrifetiş-şer-i tahrr ve beynel-verese bil farzatiş-şeriye tevzii ve

taksim olunan muteveff-yı mezbrun terekesinin defter-i müfredtıdır ki ber- vech-i

ti zikr olunur. Hurrire fil-yevmil-hadi aşere şehr-i muharemmül haram sene erbau ve

hamsn ve mieteyn ve elf. 11 M 1254 \06.04.1838

Ederi kuruş

Menzil der- mahalle-i mezbrda 1 bab Nısf-ı bağ der- mevzi-i Ağ bayır Şilte döşek mitil yastık Köhne minder Köhne . Ufak . Kara sığır

400 300 60 3 20 600 15087. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

taksim
hissei
olan
hisse
oğlu
iken


87. SAYFA ICERIGI

78

S:20 B:45

NAHİYE-İ KAFİRNİ TABİ-İ TOKAT

Köy Hisse

Köy

Hisse

Köy

Hisse

Almus 1494

Münkerfelit

257

Yapalak

68

Gezgi

62

Çiftlik

149 Leveke

416

Daduhta 140

Alagere

76

İkseri

104

Zuğru

675

Çeğetler

503

Varzıllaz

230

İplit 90

Tomarza

85

Karadere sideri 603

Mekule

700

İftelit

138 Fenk

126

Tiyeri

275

Muhat

470

Teknecik

85

Çat 167

Yekun______7750

Nhiye-i mezbrun şerhi esnafı şerhi gibi olup nhiye-i mezbr hissesine yalnız 7750

kuruş isabet etmiştir.

Hisse-i nhiye Tuzaklı Hisse-i reaya S:20 B:46

25833 65876

Medine-i Tokatta Semerkandi mahallesi skinleridenden iken bundan akdem fevt olan

Ömer bin Abdullah nm muteveffnın verset-i zevce-i metrkesi Zeynep bint-i İbrahim

ile ulb-i kebir oğlu Abdullah ve sağır oğulları Ömer ve Veli ve subiye-i kebire kızı

Hamide ve anası Şerfe bint-i. munhasıra olduğu şeran zhir ve numyan olduktan

sonra ba mağrifetiş-şer-i tahrr ve beynel-verese bil farzatiş-şeriye tevzii ve

taksim olunan muteveff-yı mezbrun terekesinin defter-i müfredtıdır ki ber- vech-i

ti zikr olunur. Hurrire fil-yevmil-hadi aşere şehr-i muharemmül haram sene erbau ve

hamsn ve mieteyn ve elf. 11 M 1254 \06.04.1838

Ederi kuruş

Menzil der- mahalle-i mezbrda 1 bab Nısf-ı bağ der- mevzi-i Ağ bayır Şilte döşek mitil yastık Köhne minder Köhne . Ufak . Kara sığır

400 300 60 3 20 600 150

İlgili Kaynaklar

single.php