T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
65 YAŞ ÜSTÜ OSTEOPOROZLU KADINLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYON PROGRAMI
VE POSTURAL FEEDBACK TEDAVİSİNİN DÜŞME RİSKİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ
UZMANLIK TEZİ
DR. HAKAN ALKAN
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. OYA TOPUZ
DENİZLİ-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Primer fibromiyaljili hastalarda oksidatif stres ve eritrosit deformabilite değişikliklerinin değerlendirilmesi - Sayfa 3
iii KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı uzmanlık programı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: 26/02/2010 Prof. Dr. Sevim ORKUN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Jüri Başkanı ...
Osteoporoz patogenezinde antioksidan enzimler ve - Sayfa 3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK TEZ DEĞERLENDİRME RAPORU Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Arş. Gör. Dr. Engin Taştaban’ın “Osteoporoz Patogenezinde Antioksidan Enzimler ve RANKL” isimli tezi, tez jürisi tarafından 25/02/2008 tarihinde değerlendirilerek oy birliği / çokluğu ile başarılı bulunmuştur. Jüri B...
Raloksifen ve risedronatın serum biyokimyasal belirteçleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 3
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Başlığı : Raloksifen ve Risedronat’ın serum biyokimyasal belirteçleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması Tezi Hazırlayan : Dr. Abdurrahman YETER Tez Savunma Tarihi : Tez Kabul Tarihi : Tez Danışmanı : Prof. Dr. Vural KAVUNCU İş bu çalışma jürimiz tarafından F...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
rehabilitasyon
anabilim
dalı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
65 YAŞ ÜSTÜ OSTEOPOROZLU KADINLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYON PROGRAMI
VE POSTURAL FEEDBACK TEDAVİSİNİN DÜŞME RİSKİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ
UZMANLIK TEZİ
DR. HAKAN ALKAN
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. OYA TOPUZ
DENİZLİ-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php