ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
BOZADAN İZOLE EDİLEN Lactococcus lactis subsp. lactis MA23 SUŞUNUN ÜRETTİĞİ BAKTERİYOSİNİN KARAKTERİZASYONU
Ayla GHAMAT
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ANKARA 2010
Her hakkı saklıdır1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Nisin üreticisi Lactococcus lactis subsp. lactis LL27 suşunun beyaz peynirde listeria monocytogenes'in gelişiminin engellenmesi üzerine etkisi - Sayfa 29
3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1. Materyal 3.1.1. Çiğ süt Peynir yapımı için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği (İkizce/Haymana) Hayvancılık İşletmesi’nden Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Araştırma ve Uygulama İşletmesi’ne getirilen inek sütü kullanılmıştır. 3.1.2. Beyaz peynir Beyaz peynir Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde yap...
Erzincan tulum peyniri üretiminde alternatif yöntemlerin araştırılması - Sayfa 55
44 2.MATERYAL VE METOT 2.1. MATERYAL 2.1.1. Çiğ süt: Denemelerde Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği’nde üretilen inek sütleri kullanıldı. Sütler sağılır sağılmaz KAÜ Veteriner Fak. Bes. Hij. ve Tekn. A.D. laboratuarına getirildi. Kimyasal ve mikrobiyolojik analizler için örnek alındıktan sonra en geç 2 saat içerisinde pastörize edildi. 2.1.2. Starter kült...
Türkiye kökenli Lactococcus lactis suşlarının kromozomal farklılıklarının tanımlanması - Sayfa 57
4. ARAŞTIRMA BULGULARI 4.1. Suşların Plazmid İçeriklerinin Belirlenmesi Bu tez çalışmasında kullanılan bakteri suşları Burcu Özkalp (2006) tarafından Türkiye’ nin farklı bölgelerinden izole edilmiş ve Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Prokaryot Genetik laboratuvarında Huggins’ in (1984) önerdiği fenotipik testlerin uygulanmasıyla alt tür ve biyovaryete düzeyinde tanımlanmıştır. L. lactis subsp...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
subsp
lactis
üniversitesi
biyoloji
lactococcus


1. SAYFA ICERIGI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
BOZADAN İZOLE EDİLEN Lactococcus lactis subsp. lactis MA23 SUŞUNUN ÜRETTİĞİ BAKTERİYOSİNİN KARAKTERİZASYONU
Ayla GHAMAT
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ANKARA 2010
Her hakkı saklıdırsingle.php