Diğer Mekanizmalar Üremi, sepsis, karaciğer hastalığı ve yanık durumlarında çevresel kanda eritroblastemi görülmesinin mekanizması henüz tam bilinmemektedir. Kemik iliği-kan bariyerinin yıkıldığı bilinse de, bu yıkımın sebebi henüz açıklığa kavuşturulamamıştır (10). Eritroblasteminin görüldüğü durumlar ve ilişkili mekanizmalar Tablo 1de özetlenmiştir.

Tablo 1. Eritroblastemi ile ilişkili durumlar (10)

Hiposplenizm, aspleni Anemi, kompansatuar eritropoezis Hipoksi
Kemik iliği invazyonu
Ekstramedüller hematopoez Diğer

Yenidoğan (fizyolojik)

Orak hücreli anemi

Splenektomi

Esansiyel trombositozis

Hemolitik anemi

Malarya

Hemolitik anemi

Demir eksikliği anemisi

Tedavi edilmekte olan anemi

Mikroanjiopatik hemolitik anemi

Akut kanamaya bağlı anemi

Akciğer hastalıkları

Konjestif kalp yetersizliği

Siyanotik kalp hastalıkları

Lösemi

Lenfoma

Miyelodisplazi

Miyelofibrozis

Multiple myelom

Miyeloproliferatif

hastalıklar

Nöroblastoma

Gaucher ve diğer depo hastalıkları

Granüloma (tüberkuloz)

Kollojen vaskuler hastalıklar

Fungal enfeksiyonlar

Histiositozis

Sarkoidoz

Osteopetrozis

Lösemi

Miyelofitizis

Osteopetrozis

Miyeloid metaplazi

Miyelofibrozis

Kronik hemolitik anemi

Polistemia vera

Üremi

Sepsis

Karaciğer hastalıkları

Diabetik ketoasidoz

İnflamatuar bağırsak hastalığı

Renal transplantasyon

Yanık

Kemoterapi

1419. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akut lenfoblastik lösemi ve akut miyeloid lösemi vakalarında cyp2b6 geni g15631t gen polimorfiminin araştırılması - Sayfa 30
2.1.3.1.2.4. Akut Lenfoblastik Lösemilerde Tanı Lösemi tanısı, periferik kan ve kemik iliği bulgularıyla kolayca konabilse de nadiren bazı hastalıklarla karışabilmektedir. Bu hastalıkların başında enfeksiyoz mononükleoz, aplastik anemi ve lökomoid reaksiyonlar gelmektedir. Enfeksiyöz mononükleaz da ateş, halsizlik, lenfadenopati, splenomegali ve lenfositoz bulguları vardır. Trombositopeni ve immu...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anemi
iliği
kemik
hastalıklar
hastalığı
hemolitik


19. SAYFA ICERIGI

Diğer Mekanizmalar Üremi, sepsis, karaciğer hastalığı ve yanık durumlarında çevresel kanda eritroblastemi görülmesinin mekanizması henüz tam bilinmemektedir. Kemik iliği-kan bariyerinin yıkıldığı bilinse de, bu yıkımın sebebi henüz açıklığa kavuşturulamamıştır (10). Eritroblasteminin görüldüğü durumlar ve ilişkili mekanizmalar Tablo 1de özetlenmiştir.

Tablo 1. Eritroblastemi ile ilişkili durumlar (10)

Hiposplenizm, aspleni Anemi, kompansatuar eritropoezis Hipoksi
Kemik iliği invazyonu
Ekstramedüller hematopoez Diğer

Yenidoğan (fizyolojik)

Orak hücreli anemi

Splenektomi

Esansiyel trombositozis

Hemolitik anemi

Malarya

Hemolitik anemi

Demir eksikliği anemisi

Tedavi edilmekte olan anemi

Mikroanjiopatik hemolitik anemi

Akut kanamaya bağlı anemi

Akciğer hastalıkları

Konjestif kalp yetersizliği

Siyanotik kalp hastalıkları

Lösemi

Lenfoma

Miyelodisplazi

Miyelofibrozis

Multiple myelom

Miyeloproliferatif

hastalıklar

Nöroblastoma

Gaucher ve diğer depo hastalıkları

Granüloma (tüberkuloz)

Kollojen vaskuler hastalıklar

Fungal enfeksiyonlar

Histiositozis

Sarkoidoz

Osteopetrozis

Lösemi

Miyelofitizis

Osteopetrozis

Miyeloid metaplazi

Miyelofibrozis

Kronik hemolitik anemi

Polistemia vera

Üremi

Sepsis

Karaciğer hastalıkları

Diabetik ketoasidoz

İnflamatuar bağırsak hastalığı

Renal transplantasyon

Yanık

Kemoterapi

14
single.php