KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
TRABZON’DA FARKLI RAKIMLARDAKİ İKİ Triturus vittatus ophryticus POPULASYONUNUN YAŞ YAPISININ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİNİN
İNCELENMESİ

Biyolog Ufuk BÜLBÜL Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimferi Enstitüsünce
“Yüksek Lisans (Biyoloji)” Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir.

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih Tezin Savunma Tarihi

: 31.05.2002 : 19.08.2002

Tez Danışmanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi

d Ç;t: Yrd.Doç.Dr. Bilal KUTRUP
: Doç.Dr. Ali Osman BELDÜZ ~~A

: Doç.Dr. Kadir SEYHAN

(~ . . ., \._,/’ .,

~A’>”\;VV’

A-Jur-.,,~

Enstitü Müdürü : Prof.Dr. Asım KADIOGLU

Trabzon 20021. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Giresun ilinin Bulancak ilçesinin karayosunu (Musci) florası The Moss (Musci) flora of Bulancak brough of Giresun province - Sayfa 1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ KARAYOSUNU (MUSCI) FLORASI Bahadır KOZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce "Yüksek Lisans (Biyolo.ji)" Ünvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 26.05.2003 Tezin Savunma Tarihi :10.07.2003 Tez Danışmanı .Jüri Üyesi Jüri...
Ostrinia nubilalis'in kültüre edilebilir bakteriyal florasının belirlenmesi ve mikrobiyal etkilerinin araştırılması - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI OSTRINIA NUBILALIS’İN KÜLTÜRE EDİLEBİLİR BAKTERİYAL FLORASININ BELİRLENMESİ VE MİKROBİYAL ETMENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Biyoloji Öğretmeni Emrah Sami SEÇİL Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce “Yüksek Lisans (Biyoloji)” Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : ...
Artvin bölgesi yapraklı karayosunu (musci) florası'na katkılar (Hatila Vadisi Milli Parkı karayosunları) - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ARTVİN BÖLGESİ YAPRAKLI KARAYOSUNU ( MUSCİ) FLORASI’NA KATKILAR (HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI KARAYOSUNLARI) Nevzat BATAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce “Yüksek Lisans (Biyoloji)” Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 27.05.2008 Tezin Savunma Tarih...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karadeniz
enstitü
üyesi
jüri
tarihi
savunma


1. SAYFA ICERIGI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
TRABZON’DA FARKLI RAKIMLARDAKİ İKİ Triturus vittatus ophryticus POPULASYONUNUN YAŞ YAPISININ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİNİN
İNCELENMESİ

Biyolog Ufuk BÜLBÜL Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimferi Enstitüsünce
“Yüksek Lisans (Biyoloji)” Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir.

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih Tezin Savunma Tarihi

: 31.05.2002 : 19.08.2002

Tez Danışmanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi

d Ç;t: Yrd.Doç.Dr. Bilal KUTRUP
: Doç.Dr. Ali Osman BELDÜZ ~~A

: Doç.Dr. Kadir SEYHAN

(~ . . ., \._,/’ .,

~A’>”\;VV’

A-Jur-.,,~

Enstitü Müdürü : Prof.Dr. Asım KADIOGLU

Trabzon 2002single.php