T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN YANSITICI ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNE SAHİPLİK DÜZEYİ VAN ÖRNEĞİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Yasemin İNÖNÜ
VAN 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Van gravürleri - Sayfa 18
Şahabettin ÖZTÜRK’ün “Van Evlerinin Plan Oluşumu ve Gelişimi” 42 isimli bildirisinde, kedine has özellikleri ile Van için önemli bir yere sahip olan eski Van evleri hakkında bilgi verilmiş, evlerin mimari özelliklerine değinmiştir. Vildan SEKMEN’in “Van ve Toprakkale’deki Araştırma ve Kazıların Tarihçesi”43 isimli tezinde, Urartu medeniyetinin en önemli kalıntılarına ev sahipliği yapan Van “Tuşpa...
Van Gölü Havzası ölüm gelenekleri ve Türk kültür ekolojisi içerisindeki yeri - Sayfa 435
420 YILDIZBAŞ, Ali. 1943 Van-Alaköy doğumlu kaynak kişi Van’da yaşamakta olup kendisi ile 19.04.2007 tarihinde Van’da yapılan görüşmenin metni M.E. arşivindedir. YILMAZ, Zeliha. 1943 Van Başkale doğumlu kaynak kişi ev hanımı olup okumayazma bilmemektedir. Kaynak kişi ile 16.10.2008 tarihinde Van – Başkale’de görüşmenin metni M.E. arşivindedir. YİTEN, Gürgin. 1939 Bitlis Konaç köyü doğumlu kayna...
Van Gölü Havzası ölüm gelenekleri ve Türk kültür ekolojisi içerisindeki yeri - Sayfa 427
412 HAYOĞLU, Fatma. 1935 Van doğumlu kaynak kişi 02.02.2009 tarihinde Van’da yapılan ile yapılan görüşmenin ses kaydı ve deşifre metni M.E. arşivindedir. HERLİ, Hasret. 1951 Van – Gevaş ilçesi doğumlu kaynak kişi ile 13.04.2008 tarihinde yapılan görüşmenin ses kaydı ve deşifre metni M.E. arşivindedir. İLGÖRMÜŞ, Türkan. 1960 Bitlis-Mutki Kavaklıdere Köyü doğumlu kaynak kişi aynı yerde yaşamakta ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarih
üniversitesi
yüksek
yüzüncü
tezi
lisans


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN YANSITICI ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNE SAHİPLİK DÜZEYİ VAN ÖRNEĞİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Yasemin İNÖNÜ
VAN 2006
single.php