T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Cadra ( Ephestia ) cautella WALK VE Ephestia kuehniella ZELL. (LEPİDOPTERA; PYRALİDAE) İLE YUMURTA PARAZİTOİDLERi Trichogramma brassicae BEZDENKO,
T. cacoeciae MARCHAL VE T. evanescens WESTWOOD ( HYMENOPTERA; TRİCHOGRAMMATİDAE ) ARASINDAKİ BAZI BİYOLOJİK İLİŞKİLER
Gürkan KARA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
DANIŞMANI Prof. Dr. Nihal ÖZDER
2006
TEKİRDAĞ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Işınlanmış un güvesi Ephestia kuehniella zeller (Lepidoptera:Pyralidae) yumurtalarında yetiştirilen yumurta parazitoidi Trichogramma evanescens westwood (Hymenoptera:Trichogrammatidae)'un bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 32
BÖLÜM3 MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal 3.1.1. Un güvesi, Ephestia kuelıniella Zeller Çalışmalar sırasında kullanılan un güvesi, E. kuehniella Zeller (Lepidoptera:Pyralidae) Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü'nden sağlandı. 3.1.1.2. Sistematikteki yeri Şube : Arthropoda Sınıf : Insecta Takım .: Lepidoptera Familya : Pyralidae Cins : Ephesti...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ephestia
kuehniella
zell
yumurta
pyralidae
lepidoptera


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Cadra ( Ephestia ) cautella WALK VE Ephestia kuehniella ZELL. (LEPİDOPTERA; PYRALİDAE) İLE YUMURTA PARAZİTOİDLERi Trichogramma brassicae BEZDENKO,
T. cacoeciae MARCHAL VE T. evanescens WESTWOOD ( HYMENOPTERA; TRİCHOGRAMMATİDAE ) ARASINDAKİ BAZI BİYOLOJİK İLİŞKİLER
Gürkan KARA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
DANIŞMANI Prof. Dr. Nihal ÖZDER
2006
TEKİRDAĞ
single.php