88 numaralı Mühimme Defteri’nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi 1637-1638 (H 1046-1048)TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANA BİLİMDALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİMDALI
88 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1637 1638 (H 1046 1048)
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Murat ATEŞ
VAN 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

XX.yüzyıl Amasya tarihi ve inanç coğrafyası - Sayfa 1
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİMDALI DİNLER TARİHİ BİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ XX. YÜZYIL AMASYATARİHİ VE . İNA.NÇ COGRAFYASI DANIŞMAN Prof. Dr. Şaban KUZGUN HAZIRLAYAN İsmail ERDOGAN ELAZIG-1996 ...
Jenerik bir trimetoprim ve sülfametoksazol tablet üzerinde BSS ve biyoeşdeğerlik araştırmaları - Sayfa 188
169 ÖZGEÇMİŞ 1975 Konya/Karapınar doğumluyum. İlk öğrenimimi Karapınar' da Yavuz Selim İlkokulu'nda, Orta öğrenimimi Ankara Kurtuluş Ortaokulu'nda, lise öğrenimimi ise Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladım. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne girip, 1996 yılında mezun oldum Aynı yıl Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilimdalı'nda bilim uzmanlığı eğitimime ba...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
tarih
bilimdalı
tarihi
sosyal
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANA BİLİMDALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİMDALI
88 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1637 1638 (H 1046 1048)
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Murat ATEŞ
VAN 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php