1 + 2

1 +

2 1

21

1

0 1 2

2

1

Şekil 1.1 C nin döşemesi

(1.1) eşitlikleri kullanılarak değişik temel bölgeler, şekillerinden dolayı değişik temel paralel kenarlar ve dolayısıyla C nin farklı döşemeleri elde edilebilir. Eğer P, kafesi

için bir temel bölge ise belli bir t C için

P + t = {z + t : z P} kümesi, yani P temel bölgesinin t kaymasının da bir temel bölge olacağı açıktır. Bu özellik, belli özel noktaları bulunduran veya tam tersine bulundurmayan bir temel bölgenin oluşturulmasında oldukça kullanışlı olacaktır. Örneğin bu özellik kullanılarak, P temel bölgesini sıfır noktasını bulunduran veya tam tersine bulundurmayan bir hale getirmek mümkündür.

2 + P

1 + 2 2 1 + P P

1

0

Şekil 1.2 Temel paralel kenar

Bir temel bölgenin mutlaka bir paralel kenar veya bir düzgün çokgen olması da gerekmez. Uygun işlemler yardımıyla bir paralel kenar veya bir düzgün çokgensel temel bölgeden keyfi temel bölgeler de elde edilebilir. Örneğin, bir dikdörtgen şeklindeki

413. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


13. SAYFA ICERIGI

1 + 2

1 +

2 1

21

1

0 1 2

2

1

Şekil 1.1 C nin döşemesi

(1.1) eşitlikleri kullanılarak değişik temel bölgeler, şekillerinden dolayı değişik temel paralel kenarlar ve dolayısıyla C nin farklı döşemeleri elde edilebilir. Eğer P, kafesi

için bir temel bölge ise belli bir t C için

P + t = {z + t : z P} kümesi, yani P temel bölgesinin t kaymasının da bir temel bölge olacağı açıktır. Bu özellik, belli özel noktaları bulunduran veya tam tersine bulundurmayan bir temel bölgenin oluşturulmasında oldukça kullanışlı olacaktır. Örneğin bu özellik kullanılarak, P temel bölgesini sıfır noktasını bulunduran veya tam tersine bulundurmayan bir hale getirmek mümkündür.

2 + P

1 + 2 2 1 + P P

1

0

Şekil 1.2 Temel paralel kenar

Bir temel bölgenin mutlaka bir paralel kenar veya bir düzgün çokgen olması da gerekmez. Uygun işlemler yardımıyla bir paralel kenar veya bir düzgün çokgensel temel bölgeden keyfi temel bölgeler de elde edilebilir. Örneğin, bir dikdörtgen şeklindeki

4single.php