U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;
– tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, – görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, – başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, – atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi, – kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, – ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı beyan ederim.
02/08/2013 Sema KILIÇ4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


4. SAYFA ICERIGI

U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;
– tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, – görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, – başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, – atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi, – kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, – ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı beyan ederim.
02/08/2013 Sema KILIÇsingle.php