değeri de z f / f fonksiyonunun kalıntılarının toplamına eşittir. Bu değer ise

k ja j l jbj

değerine eşittir. P temel paralelkenarının kenarları Teorem 2.1.3 nin ispatındaki gibi

isimlendirilsin. f ve f periyodik iki fonksiyon, 4 yolu 2 1 yolunun ters yönlüsü ve

z, 2 kenarı boyunca t + 1 köşesinden t + 1 + 2 köşesine hareket ettiğinde, log f(z) fonksiyonu 2i nin tamsayı katlarında farklı değerler aldığı bilgisi kullanıldığında, belli

n1 Z için

zf f

((zz))dz

(z

1) f f (z)

( z )dz

1 f (z)dz f (z)

2 2

2

4

zf f

((zz11))dz

1log

f

(z) 2

zf f

( z ) (z)

2n1i1

4

eşitliği elde edilir. Benzer şekilde, belli n2 Z için

olduğu ve böylece

1

zf f

((zz))dz

3

zf f

((zz))dz

2n2i2

k jaj

l jbj

1 zf (z)dz 2i P f (z)

1 2i

4 j 1 j

zf f

((zz))dz

1 2i

(2n1i1

2n2i2 )

n11

n22

eşitliği elde edilir. Bu son eşitlikteki n11 + n22 toplamı kafesinin bir elemanıdır. Böylece ispat tamamlanır.

Bir eliptik fonksiyon oluşturulmak istenildiğinde, yukarıda verilen i) ve ii ) koşullarına ek olarak
rs
iii. k ja j ~ l jbj mod j 1 j 1
koşulunun gerçeklenmesi, yukarıda belirtilen noktalarda sıfırları ve kutupları bulunan f eliptik fonksiyonunun varlığı için yeterlidir.

3847. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


47. SAYFA ICERIGI

değeri de z f / f fonksiyonunun kalıntılarının toplamına eşittir. Bu değer ise

k ja j l jbj

değerine eşittir. P temel paralelkenarının kenarları Teorem 2.1.3 nin ispatındaki gibi

isimlendirilsin. f ve f periyodik iki fonksiyon, 4 yolu 2 1 yolunun ters yönlüsü ve

z, 2 kenarı boyunca t + 1 köşesinden t + 1 + 2 köşesine hareket ettiğinde, log f(z) fonksiyonu 2i nin tamsayı katlarında farklı değerler aldığı bilgisi kullanıldığında, belli

n1 Z için

zf f

((zz))dz

(z

1) f f (z)

( z )dz

1 f (z)dz f (z)

2 2

2

4

zf f

((zz11))dz

1log

f

(z) 2

zf f

( z ) (z)

2n1i1

4

eşitliği elde edilir. Benzer şekilde, belli n2 Z için

olduğu ve böylece

1

zf f

((zz))dz

3

zf f

((zz))dz

2n2i2

k jaj

l jbj

1 zf (z)dz 2i P f (z)

1 2i

4 j 1 j

zf f

((zz))dz

1 2i

(2n1i1

2n2i2 )

n11

n22

eşitliği elde edilir. Bu son eşitlikteki n11 + n22 toplamı kafesinin bir elemanıdır. Böylece ispat tamamlanır.

Bir eliptik fonksiyon oluşturulmak istenildiğinde, yukarıda verilen i) ve ii ) koşullarına ek olarak
rs
iii. k ja j ~ l jbj mod j 1 j 1
koşulunun gerçeklenmesi, yukarıda belirtilen noktalarda sıfırları ve kutupları bulunan f eliptik fonksiyonunun varlığı için yeterlidir.

38single.php