r 1 tamsayıları için r = {a1 + b2 : a, b Z ve maks{a, b} = r}
kümeleri, aşağıda şekil 2.2 de 2 tanesi görülen, 0 merkezli benzer paralel kenarlardır.

2 1 0 1 2

Şekil 2.2 1 ve 2 kümeleri

Eğer olarak tanımlanırsa

r = r

r = {m1 + n2 : m, n Z ve maks{a, b} = r}

olduğu görülür. Dikkat edilirse kafesi {0}, 1, 2 , . kümelerinin = {0} 1 2 .

ayrık birleşimi olarak ifade edilebilir. Üstelik her bir r 1 için r = 8r dir.

kafesinin elemanları, sıfırdan başlayıp sırasıyla 1, 2, .kümelerinin elemanları gelecek şekilde ve her bir r nin etrafında
r1, r1 + 2, . , r1 2 sırasıyla dönerek sıralandığında, aşağıdaki şekilde de görülen, 0 sayısından dışa doğru bir spiral oluşturan bir dizi elde edilir.
(11)

(4)

(3)

(2)

(10)

(5) (6)

0 = (0) (1)

(7)

(8)

(9) (24)

(19)

(23)

Şekil 2.3 kafesinin elemanlarının sıralanması

5059. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


59. SAYFA ICERIGI

r 1 tamsayıları için r = {a1 + b2 : a, b Z ve maks{a, b} = r}
kümeleri, aşağıda şekil 2.2 de 2 tanesi görülen, 0 merkezli benzer paralel kenarlardır.

2 1 0 1 2

Şekil 2.2 1 ve 2 kümeleri

Eğer olarak tanımlanırsa

r = r

r = {m1 + n2 : m, n Z ve maks{a, b} = r}

olduğu görülür. Dikkat edilirse kafesi {0}, 1, 2 , . kümelerinin = {0} 1 2 .

ayrık birleşimi olarak ifade edilebilir. Üstelik her bir r 1 için r = 8r dir.

kafesinin elemanları, sıfırdan başlayıp sırasıyla 1, 2, .kümelerinin elemanları gelecek şekilde ve her bir r nin etrafında
r1, r1 + 2, . , r1 2 sırasıyla dönerek sıralandığında, aşağıdaki şekilde de görülen, 0 sayısından dışa doğru bir spiral oluşturan bir dizi elde edilir.
(11)

(4)

(3)

(2)

(10)

(5) (6)

0 = (0) (1)

(7)

(8)

(9) (24)

(19)

(23)

Şekil 2.3 kafesinin elemanlarının sıralanması

50single.php