İÇİNDEKİLER Sayfa
ÖZET . i ABSTRACT . ii TEŞEKKÜR . iii İÇİNDEKİLER . iv ŞEKİLLER DİZİNİ . v 1. ÖNBİLGİLER . 1 1.1. Topolojik Gruplar, Kafesler ve Temel Bölgeler . 1 1.2. Periyodik Fonksiyonlar ve Özellikleri . 5 1.3. Düzgün ve Normsal Yakınsaklık . 14 1.4. Sonsuz Çarpımlar . 20 2. ELİPTİK FONKSİYONLAR . 30 2.1. Eliptik Fonksiyonların Genel Özellikleri . 31 2.2. Jacobi Eliptik Fonksiyonları . 39 2.3. Jacobi Eliptik Fonksiyonları İçin Toplam Formülleri . 42 2.4. Jacobi Eliptik Fonksiyonlarının Periyodikliği . 45 2.5. Teta Fonksiyonları . 47 2.6. Weierstrass Fonksiyonları . 49 2.7. (z) Fonksiyonu İçin Diferensiyel Denklemler . 56 2.8. Eliptik Fonksiyonlar Cismi . 61 2.9. Sıfırları ve Kutupları Verilen Eliptik Fonksiyonların Oluşturulması . 64 2.10. Esas Kısımları Verilen Eliptik Fonksiyonların Oluşturulması . 66 KAYNAKLAR . 69 ÖZGEÇMİŞ . 70
iv8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


8. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER Sayfa
ÖZET . i ABSTRACT . ii TEŞEKKÜR . iii İÇİNDEKİLER . iv ŞEKİLLER DİZİNİ . v 1. ÖNBİLGİLER . 1 1.1. Topolojik Gruplar, Kafesler ve Temel Bölgeler . 1 1.2. Periyodik Fonksiyonlar ve Özellikleri . 5 1.3. Düzgün ve Normsal Yakınsaklık . 14 1.4. Sonsuz Çarpımlar . 20 2. ELİPTİK FONKSİYONLAR . 30 2.1. Eliptik Fonksiyonların Genel Özellikleri . 31 2.2. Jacobi Eliptik Fonksiyonları . 39 2.3. Jacobi Eliptik Fonksiyonları İçin Toplam Formülleri . 42 2.4. Jacobi Eliptik Fonksiyonlarının Periyodikliği . 45 2.5. Teta Fonksiyonları . 47 2.6. Weierstrass Fonksiyonları . 49 2.7. (z) Fonksiyonu İçin Diferensiyel Denklemler . 56 2.8. Eliptik Fonksiyonlar Cismi . 61 2.9. Sıfırları ve Kutupları Verilen Eliptik Fonksiyonların Oluşturulması . 64 2.10. Esas Kısımları Verilen Eliptik Fonksiyonların Oluşturulması . 66 KAYNAKLAR . 69 ÖZGEÇMİŞ . 70
ivsingle.php