9.sınıf matematik dersi 2005 öğretim programının değerlendirme boyutuna dair öğretmen görüşleri


1
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
Bu bölümde problem, ilgili araştırmalar, araştırmanın önemi, problem cümlesi, hipotezler, alt problemler, sayıtılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.
1. Problem Durumu Ölçme ve değerlendirme kavramı, insanlık tarihi kadar eski, birbirini bütünleyerek anlamlı olan iki önemli süreçtir. Günümüzde ölçme değerlendirme süreçlerinin kullanılmadığı bir sektör ya da kurum yok denilebilecek kadar azdır. Sanayi, üretim, ekonomi, istatiksel çalışmalar, bilim, eğitim vb. gibi çeşitli alanlarda ölçmenin ve değerlendirmenin önemi tartışılamaz. İnsanlar ölçmenin öneminin farkına vardıktan sonra, ölçülecek nesnenin mahiyetine bağlı olarak birçok ölçme aracı geliştirmiş ve zamanla ölçmedeki hataları en aza indirebilmek amacıyla bu ölçme araçlarını hassaslaştırmaya çalışmışlar ve ölçme araçlarının şüpheyi azaltacak ölçmeler yapabilmesi için sahip olması gereken nitelikler üzerinde durmuşlardır.
Eğitim bilimlerinde ölçme konusu olan kavramlar daha çok başarı, zek, tutum gibi özelliklerdir ki bu özelliklerin doğrudan ve hatasız ölçülmesi fiziksel özelliklerin ölçülmesi kadar kolay değildir. Ölçme konusu olan özelliğin mahiyetine göre doğrudan ve dolaylı olarak ölçmeler yapılır. Öğretimde kullanılan ölçme araçlarının büyük bir bölümü dolaylı olarak öğrencinin başarısı, zeksı, tutumu ile ilgili bilgiler verir. Örneğin, belli bir öğretim faaliyeti sonunda, öğrencinin sahip olduğu davranışların daha önceden belirlenen hedeflerle örtüşüklük derecesinin miktarını belirlemek için yapılan yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler birer dolaylı ölçme aracıdır. Nasıl hava sıcaklığını ölçmek için, sıcaklığın termometre içindeki civaya yaptığı etkiye bakarak, sıcaklığın derecesi hakkında bir kanıda bulunuluyorsa, sınavlarda da asıl ölçülmek istenen davranışla ilgili olduğu düşünülen sorular yardımıyla öğrencinin başarısı ölçülmeye çalışılmaktadır. Görüldüğü gibi, eğitimde ölçmelerin genellikle dolaylı olması, eğitimdeki ölçme sonuçlarına daha çok hata karışması olasılığını arttırır.1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre incelenmesi - Sayfa 43
32 Sonuç bölümü, eğitim için kullanılan sürenin son bölümüdür. Öğrencilerin öğretim süreci boyunca belirlenen hedef davranışlardan hangisinin, ne kadarını gerçekleştirebildiğini belirlemek için kullanılan yöntemlerden oluşmaktadır. Bununla beraber öğrenci başarısını ve erişisini, öğretmen, hizmetli ve yöneticilerin etkinliğini saptamak için de sınama durumları kullanılabilir. Öğrencinin ne kadar...
İlköğretim okulları ikinci kademede ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşler (Diyarbakır ve Elazığ İli örneği) - Sayfa 15
15 1.1. Problem Eğitimde ölçme konusunun gözlemlenmesi doğrudan gözlenebilme özelliği en zor olan unsurlardan biridir. Örneğin el ile yapılan işler dışında yanlışsız ve güzel okuyabilme, iyi konuşabilme gibi özellikler doğrudan gözlenebilir. Bunlarda ölçme konusu olan davranışla gözlenen davranış aynıdır, özdeştir. Fakat eğitimde genellikle ölçme konusu olan davranış değil de, onunla ilgili oldu...
Çoktan seçmeli testlerde madde sıralamanın madde ve test istatistikleri üzerine etkisi - Sayfa 14
1 GİRİŞ Bu bölümde problem durumu, ilgili araştırmalar, araştırmanın amacı ve önemi, araştırma soruları, sayıltılar ve sınırlılıklar yer almaktadır. I.1. Problem Durumu Öğretim sürecinde, öğrencilerin öğrenme düzeylerini ve güçlüklerini belirleme; öğretim programlarının ve öğretim yöntemlerinin etkililiğini ortaya koyma, öğrenciler ve sistemin diğer öğeleri hakkında kararlar alma ve bu çalışmal...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

başarı
eğitim
ölçme
öğretim
değerlendirme
davranışla


1. SAYFA ICERIGI

1
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
Bu bölümde problem, ilgili araştırmalar, araştırmanın önemi, problem cümlesi, hipotezler, alt problemler, sayıtılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.
1. Problem Durumu Ölçme ve değerlendirme kavramı, insanlık tarihi kadar eski, birbirini bütünleyerek anlamlı olan iki önemli süreçtir. Günümüzde ölçme değerlendirme süreçlerinin kullanılmadığı bir sektör ya da kurum yok denilebilecek kadar azdır. Sanayi, üretim, ekonomi, istatiksel çalışmalar, bilim, eğitim vb. gibi çeşitli alanlarda ölçmenin ve değerlendirmenin önemi tartışılamaz. İnsanlar ölçmenin öneminin farkına vardıktan sonra, ölçülecek nesnenin mahiyetine bağlı olarak birçok ölçme aracı geliştirmiş ve zamanla ölçmedeki hataları en aza indirebilmek amacıyla bu ölçme araçlarını hassaslaştırmaya çalışmışlar ve ölçme araçlarının şüpheyi azaltacak ölçmeler yapabilmesi için sahip olması gereken nitelikler üzerinde durmuşlardır.
Eğitim bilimlerinde ölçme konusu olan kavramlar daha çok başarı, zek, tutum gibi özelliklerdir ki bu özelliklerin doğrudan ve hatasız ölçülmesi fiziksel özelliklerin ölçülmesi kadar kolay değildir. Ölçme konusu olan özelliğin mahiyetine göre doğrudan ve dolaylı olarak ölçmeler yapılır. Öğretimde kullanılan ölçme araçlarının büyük bir bölümü dolaylı olarak öğrencinin başarısı, zeksı, tutumu ile ilgili bilgiler verir. Örneğin, belli bir öğretim faaliyeti sonunda, öğrencinin sahip olduğu davranışların daha önceden belirlenen hedeflerle örtüşüklük derecesinin miktarını belirlemek için yapılan yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler birer dolaylı ölçme aracıdır. Nasıl hava sıcaklığını ölçmek için, sıcaklığın termometre içindeki civaya yaptığı etkiye bakarak, sıcaklığın derecesi hakkında bir kanıda bulunuluyorsa, sınavlarda da asıl ölçülmek istenen davranışla ilgili olduğu düşünülen sorular yardımıyla öğrencinin başarısı ölçülmeye çalışılmaktadır. Görüldüğü gibi, eğitimde ölçmelerin genellikle dolaylı olması, eğitimdeki ölçme sonuçlarına daha çok hata karışması olasılığını arttırır.

İlgili Kaynaklarsingle.php