9. sınıf matematik dersi için 2005 yılında uygulanan öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI
9. SINIF MATEMATİK DERSİ İÇİN 2005 YILINDA UYGULANAN ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Abdulkadir İNAN
Tez Danışmanı Doç. Dr. Seval FER
İstanbul, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğreitim fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının derleme ve değerlendirmesi - Sayfa 56
Tablo 6’nın devamı Fen Ve Teknoloji Dersi Programı İle Öğretmen Kılavuzunun İçsel Olarak Değerlendirilmesi Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2006, Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi Ve 2004 Yılı Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması, Yüksek Lisans ...
1981 ve 2005 Türkçe öğretim programlarının (6 - 8. sınıflar) karşılaştırmalı bir değerlendirmesi - Sayfa 32
18 doğrultusunda “1981 ve 2005 İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. sınıflar ) Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi.” adlı tez çalışması, son iki Türkçe dersi öğretim programları incelenerek, aralarındaki farklılık ve benzerlikleri ortaya koyma amacıyla hazırlanmıştır. 1. 3. PROBLEM Türkçenin çok köklü bir geçmişi olmasına rağmen Türkçenin öğretimi konusunda programlara dayalı ...
Türkiye, Almanya, Kanada ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi - Sayfa 4
ÖZET Kurum Tez Başlığı Tez Yazarı Tez Danışmanı Tez Türü, Yılı Sayfa Adedi : ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı : Türkiye, Almanya, Kanada Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi : İsmail Güzel : Yrd. Doç. Dr. İlhan Karat : Yüksek Lisans Tezi, 2010 : 82 Bu araştırmanın amacı; Türkiye, Almanya ve Kanada’d...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitim
öğretim
yüksek
lisans
tezi
programları


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI
9. SINIF MATEMATİK DERSİ İÇİN 2005 YILINDA UYGULANAN ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Abdulkadir İNAN
Tez Danışmanı Doç. Dr. Seval FER
İstanbul, 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php