900 ve 1800 mhz mobil telefonların oluşturduğu elektromanyetik alanın tendon iyileşmesine etkisi: ratlarda deneysel çalışma
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
900 VE 1800 MHz MOBİL TELEFONLARIN OLUŞTURDUĞU ELEKTROMANYETİK ALANIN TENDON İYİLEŞMESİNE
ETKİSİ: RATLARDA DENEYSEL ÇALIŞMA
DR. CÜNEYT ERMOL
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. TOLGA ATAY
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1286TU06 nolu proje numarası ile desteklenmiştir.
Tez No:
2008 ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elektromanyetik alanın kırık iyileşmesine etkisi: ratlarda deneysel çalışma. - Sayfa 1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ELEKTROMANYETİK ALANIN KIRIK İYİLEŞMESİNE ETKİSİ: RATLARDA DENEYSEL ÇALIŞMA DR. AHMET ASLAN ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. TOLGA ATAY Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1141-TU-05 no’lu proje numarası ile desteklenmiştir. Tez No: 2008 ISPARTA ...
Sıçanlarda Testosteron ile oluşturulan Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) modelinde, Botulinum Toksin enjeksiyonu ve Lizozim'in antihiperplastik etkisi - Sayfa 2
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SIÇANLARDA TESTOSTERON ile OLUŞTURULAN BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH) MODELİNDE, BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU ve LİZOZİM’İN ANTİHİPERPLASTİK ETKİSİ Dr. OSMAN ERGÜN ÜROLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. ALİM KOŞAR Tez No: 2011 ISPARTA Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tara...
Günübirlik artroskopik diz cerrahisi yapılacak hastalarda kombine siyatik femoral blok ile düşük doz levobupivakain ile yapılan unilateral spinal anestezi tekniğinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÜNÜBİRLİK ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİ YAPILACAK HASTALARDA KOMBİNE SİYATİK FEMORAL BLOK İLE DÜŞÜK DOZ LEVOBUPİVAKAİN İLE YAPILAN UNİLATERAL SPİNAL ANESTEZİ TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. SİNEM SARI AK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Füsun EROĞLU Bu Tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bili...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süleyman
proje
birimi
projeleri
araştırma
danışman


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
900 VE 1800 MHz MOBİL TELEFONLARIN OLUŞTURDUĞU ELEKTROMANYETİK ALANIN TENDON İYİLEŞMESİNE
ETKİSİ: RATLARDA DENEYSEL ÇALIŞMA
DR. CÜNEYT ERMOL
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. TOLGA ATAY
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1286TU06 nolu proje numarası ile desteklenmiştir.
Tez No:
2008 ISPARTA

İlgili Kaynaklarsingle.php