92 Numaralı ve 1657-1658 tarihli Mühimme defteri: Değerlendirme-transkripsiyon-dizinT.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI

92 NUMARALI VE 1657-1658 TARİHLİ MÜHİMME DEFTERİ
(Değerlendirme-Transkripsiyon-Dizin)
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman
ProfDr. Orhan KILIÇ

Hazırlayan
Murat YILDIZ

Elazığ-20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI

92 NUMARALI VE 1657-1658 TARİHLİ MÜHİMME DEFTERİ
(Değerlendirme-Transkripsiyon-Dizin)
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman
ProfDr. Orhan KILIÇ

Hazırlayan
Murat YILDIZ

Elazığ-2005

İlgili Kaynaklarsingle.php