980-nm diyot lazer ile oluşturulan deneysel spinal kord travması modelinde n-asetil sistein ve vitamin E’nin nöroprotektif etkisi
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KLİNİĞİ
980-nm DİYOT LAZER İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL SPİNAL KORD TRAVMASI MODELİNDE N-ASETİL
SİSTEİN VE VİTAMİN ENİN NÖROPROTEKTİF ETKİSİ
Dr. Aslan ÖZER
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ
ZONGULDAK 2007
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak karaelmas üniversitesi ögrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı ıle ıliskili bireysel ve psikososyal faktörler. - Sayfa 2
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ii ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ BİREYSEL VE PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER Dr. Özge SARAÇLI Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Levent ATİK UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. ZONGULDAK 2007 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
fakültesi
danışmanı
prof


1. SAYFA ICERIGI

T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KLİNİĞİ
980-nm DİYOT LAZER İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL SPİNAL KORD TRAVMASI MODELİNDE N-ASETİL
SİSTEİN VE VİTAMİN ENİN NÖROPROTEKTİF ETKİSİ
Dr. Aslan ÖZER
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ
ZONGULDAK 2007
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php