980-nm diyot lazer ile oluşturulan deneysel spinal kord travması modelinde n-asetil sistein ve vitamin E’nin nöroprotektif etkisi
6-Oligodendrositlerde sitotoksik etkiler. 7-Wallerian dejenerasyon. 6-Ödem
7-Apopitoz
8-Enerji Metabolizmasında Kayıp
1-Azalmış ATP üretimi.
Sekonder yaralanma, primer yaralanmayı takiben dakikalar, saatler içinde başlayıp haftalarca devam eden bir süreçtir (22). Bu dönemde iç içe pek çok patolojik süreç işlemektedir. Sekonder omurilik yaralanmalarına yönelik araştırmaların amacı, primer yaralanmadan sonra hala canlılığını ve distal nöronlarla bağlantılarını sürdürmekte olan lezyon bölgesindeki nöronları korumaya, dayanıklılıklarını artırmaya veya bunlara zarar verecek olan patolojik süreçleri durdurmaya yönelik farmakolojik ajanların ve önlemlerin bulunması ve kullanılmasıdır (54). İkincil yaralanmayı oluşturan pek çok bileşen vardır. Bu bileşenlerin anlaşılması gerekli önlemlerin alınabilmesi ve farmakolojik tedavinin seçiminde önemlidir.
Sekonder yaralanmanın ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri enerji yetersizliğidir (117,8). Bunun erken dönemdeki başlıca sebebi bozulmuş perfüzyona bağlı iskemidir. İskemi, omurilik gri cevherini beyaz cevherden daha fazla etkileyen bir olgudur. Bu nedenle doğrudan nöronal yaralanmayı başlatabilir (26). İskemiye yol açan başlıca sebepler; laktik asidoza bağlı doku pHsının düşmesi, fibrin ve trombosit birikimine bağlı venöz staz ve konjesyon, ödem, peteşiyal kanamalar, yaralanma sonucunda organizmanın bir yanıtı olarak vazoaktif ajanların ortamda bulunması şeklinde sayılabilir (113,2,8). İskemi, dokulara yeterli glukoz ve oksijen sağlanamamasına, dolaylı olarak da enerji yetersizliği ve ATP depolarında azalmayla neden olur. Bu nedenle sistem anaerobik solunuma geçer. İskemi ve takip eden anaerobik solunum pek çok patolojik sürecin tetiklenmesine yol açar. Nörojenik şok da, omurilik vasküler yatağında otoregülasyonun bozulması ve perfüzyon basıncının düşmesi ile dokulara gereksinim duyduğu kadar metabolit ve oksijen ulaşmasını engelleyen nedenlerden biridir. Nörojenik şoktaki bir hastada sistemik kan basıncının düşmesi mutlaka kontrol altına
920. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deneysel omurilik yaralanma modelinde hiperbarik oksijen tedavisinin yeri - Sayfa 80
Sekonder  yaralanmanın  ortaya  çıkmasındaki  en  önemli  etkenlerden  biri  iskemiye  bağlı enerji yetersizliğidir. Bunun erken dönemdeki başlıca sebebi bozulmuş perfüzyondur.  İskemi,  omurilik  gri  cevherini  beyaz  cevherden  daha  fazla  etkileyen  bir  olgudur.  Bu  nedenle  doğrudan  nöronal  yaralanmayı  başlatabilir  (4).  Postravmatik  iskeminin  sebepleri  kesin  olarak  ortaya  konmuş...
Bir antiepileptik ajan olan topiramatın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travma modelinde incelenmesi - Sayfa 18
hasar mekanik zedelenme travma anında olan hasardır. Spinal korda olan travmanın şiddetine bağlı olarak dokulara uygulanan mekanik kuvvet, aksonların harabiyetine neden olur, doku bütünlüğünü bozar, vasküler yapıları yaralar, ödeme neden olur ve hücre membranlarını parçalar. Bunların tümü primer yaralanma olarak adlandırılır (11). Spinal kord yaralanmalarının seyri ve yaralanma sonrası oluşan pato...
Bir antiepileptik ajan olan topiramatın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travma modelinde incelenmesi - Sayfa 37
İntrasellüler kalsiyum iyonu artışı Ekstrasellüler potasyum iyonu artışı İntrasellüler sodyum iyonu artışı 5. Ödem 6. Enerji metabolizmasının bozulması: Bu mekanizmaların hepsinin altında yatan esas patolojik süreç, bozulmuş spinal kord perfüzyonu ve hücresel düzeyde enerji yetersizliğidir (39). İskeminin travmatik spinal kord yaralanmasından hemen sonra başladığı; tedavi edilmemesi durumunda ilk ...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

patolojik
iskemi
sonra
enerji
omurilik
yaralanma


20. SAYFA ICERIGI

6-Oligodendrositlerde sitotoksik etkiler. 7-Wallerian dejenerasyon. 6-Ödem
7-Apopitoz
8-Enerji Metabolizmasında Kayıp
1-Azalmış ATP üretimi.
Sekonder yaralanma, primer yaralanmayı takiben dakikalar, saatler içinde başlayıp haftalarca devam eden bir süreçtir (22). Bu dönemde iç içe pek çok patolojik süreç işlemektedir. Sekonder omurilik yaralanmalarına yönelik araştırmaların amacı, primer yaralanmadan sonra hala canlılığını ve distal nöronlarla bağlantılarını sürdürmekte olan lezyon bölgesindeki nöronları korumaya, dayanıklılıklarını artırmaya veya bunlara zarar verecek olan patolojik süreçleri durdurmaya yönelik farmakolojik ajanların ve önlemlerin bulunması ve kullanılmasıdır (54). İkincil yaralanmayı oluşturan pek çok bileşen vardır. Bu bileşenlerin anlaşılması gerekli önlemlerin alınabilmesi ve farmakolojik tedavinin seçiminde önemlidir.
Sekonder yaralanmanın ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri enerji yetersizliğidir (117,8). Bunun erken dönemdeki başlıca sebebi bozulmuş perfüzyona bağlı iskemidir. İskemi, omurilik gri cevherini beyaz cevherden daha fazla etkileyen bir olgudur. Bu nedenle doğrudan nöronal yaralanmayı başlatabilir (26). İskemiye yol açan başlıca sebepler; laktik asidoza bağlı doku pHsının düşmesi, fibrin ve trombosit birikimine bağlı venöz staz ve konjesyon, ödem, peteşiyal kanamalar, yaralanma sonucunda organizmanın bir yanıtı olarak vazoaktif ajanların ortamda bulunması şeklinde sayılabilir (113,2,8). İskemi, dokulara yeterli glukoz ve oksijen sağlanamamasına, dolaylı olarak da enerji yetersizliği ve ATP depolarında azalmayla neden olur. Bu nedenle sistem anaerobik solunuma geçer. İskemi ve takip eden anaerobik solunum pek çok patolojik sürecin tetiklenmesine yol açar. Nörojenik şok da, omurilik vasküler yatağında otoregülasyonun bozulması ve perfüzyon basıncının düşmesi ile dokulara gereksinim duyduğu kadar metabolit ve oksijen ulaşmasını engelleyen nedenlerden biridir. Nörojenik şoktaki bir hastada sistemik kan basıncının düşmesi mutlaka kontrol altına
9

İlgili Kaynaklarsingle.php