980-nm diyot lazer ile oluşturulan deneysel spinal kord travması modelinde n-asetil sistein ve vitamin E’nin nöroprotektif etkisi
3.2.3 Histopatolojik İnceleme
Spinal kord dokusu örnekleri histopatolojik inceleme için %10 luk formaldehit solusyonu içerisnde tespit edildi. Doku parçaları parafine gömülerek bloklandı ve 5mikrometre kalınlığında kesitler alındı, alınan kesitler H&E ile boyandı. Z.K.Ü Tıp Fak. Patoloji AD, da ışık mikroskobu (LİCA DMLS) ile x 400 büyütmede 6 gruba ait spinal kord dokusu örnekleri incelendi.
3.2.4 Eğik Düzlem İle Değerlendirme
Değerlendirme Rivlin ve Tator (70) tarafından tanımlandığı şekilde yapıldı. Şöyle ki: hayvan eğik bir düzlem üzerine yatay yerleştirilerek, bu eğik düzlemin yatay düzlemle olan açısı gittikçe arttırıldı; hayvanın 5 sn. boyunca düşmeden durabildiği en yüksek derece, o hayvanın eğik düzlem derecesi olarak kabul edildi.
3.2.5 Klinik Nörolojik Muayene
Hayvanların klinik motor muayeneleri 1.3.ve 5. günde yapılarak Tarlov (71) tarafından tanımlanan şekilde değerlendirildi. Buna göre; 1. Grade 5:Normal motor hareket. 2. Grade 4:Yürüyebiliyor; ancak arka bacaklarında bir miktar spastite ve inkoordinasyon
mevcut. 3. Grade 3:Ayakta durabiliyor ancak yürüyemiyor. 4. Grade 2:Arka bacaklarında minmal istemli hareket var, arka ayakları üzerinde duramıyor. 5. Grade 1:Hareket yok.
3.2.6 Biyokimyasal Değerlendirme
Ratlardan elde edilen beyin ve omurilik dokuları -80oCde analiz yapılana kadar bekletildi.Doku ağırlıkları tartılarak 180mmol KCl ve 10mmol EDTA ihtiva eden 50mmol pH 7.4 Tris-HCl tampon ile homojenize edildi(136). Homojenize edilmiş doku örneklerinden elde
3546. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçanlarda oluşturulan deneysel omurilik yaralanmasında magnezyum sülfat ve caspase-9 inhibitörü olan z-lehd-fmk'nın izole ve kombine kullanımlarındaki etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 53
41 3. Değerlendirme Preparatların değerlendirmesi Olympus BX50 mikroskopunda 20'1ik objektifte 5gm lik 2-3 mm'lik kesitler tüm kesit alanı incelenerek yapıldı. Kesitlerde apoptotik hücre sayımına ek olarak, nekrozun göstergesi olan enflamatuar cevabı göstermesi açısından lenfosit ve lökosit sayımı da yapıldı. Lenfosit ve lökosit sayımında ortamdaki enflamatuar hücreler içindeki yüzde değeri hesa...
Bir antiepileptik ajan olan topiramatın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travma modelinde incelenmesi - Sayfa 72
3.1.5. Nörolojik Değerlendirme İnclined Plane Testi: Sıçanların fonksiyonel iyileşmeleri, Rivliv ve Tator tarafından tanımlanan ve deneysel akut omurilik yaralanmalarında sıkça kullanılan eğik düzlem yöntemi ile değerlendirildi (105). Denek, düzgün zemin üzerinde yere paralel olarak yerleştirilmiş, gereğinde 60 dereceye kadar açılanabilir bir platform üzerine konuldu. Daha sonra platformun eğimi ...
Spinal kord travma modelinde aminoguanidin ile N-asetilsistein'in ayrı ayrı ve birlikte nöroprotektif etkilerinin incelenmesi - Sayfa 60
3.4.Nörolojik Muayene Hayvanların klinik motor muayeneleri subjektif ve objektif olarak 24. saatte, 3. ve 5. günlerde değerlendirildi. 3.4.1 Klinik Motor Muayene Skorlaması Subjektif olarak Tarlov (145) tarafından tanımlanan şekilde değerlendirildi. Buna göre; Klinik Motor Muayene Skorlaması 1. Hareket yok. 2. Arka bacaklarında minimal istemli hareket var, arka ayakları üzerinde duramıyor. 3. ...

46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

klinik
tarafından
düzlem
eğik
nörolojik
muayene


46. SAYFA ICERIGI

3.2.3 Histopatolojik İnceleme
Spinal kord dokusu örnekleri histopatolojik inceleme için %10 luk formaldehit solusyonu içerisnde tespit edildi. Doku parçaları parafine gömülerek bloklandı ve 5mikrometre kalınlığında kesitler alındı, alınan kesitler H&E ile boyandı. Z.K.Ü Tıp Fak. Patoloji AD, da ışık mikroskobu (LİCA DMLS) ile x 400 büyütmede 6 gruba ait spinal kord dokusu örnekleri incelendi.
3.2.4 Eğik Düzlem İle Değerlendirme
Değerlendirme Rivlin ve Tator (70) tarafından tanımlandığı şekilde yapıldı. Şöyle ki: hayvan eğik bir düzlem üzerine yatay yerleştirilerek, bu eğik düzlemin yatay düzlemle olan açısı gittikçe arttırıldı; hayvanın 5 sn. boyunca düşmeden durabildiği en yüksek derece, o hayvanın eğik düzlem derecesi olarak kabul edildi.
3.2.5 Klinik Nörolojik Muayene
Hayvanların klinik motor muayeneleri 1.3.ve 5. günde yapılarak Tarlov (71) tarafından tanımlanan şekilde değerlendirildi. Buna göre; 1. Grade 5:Normal motor hareket. 2. Grade 4:Yürüyebiliyor; ancak arka bacaklarında bir miktar spastite ve inkoordinasyon
mevcut. 3. Grade 3:Ayakta durabiliyor ancak yürüyemiyor. 4. Grade 2:Arka bacaklarında minmal istemli hareket var, arka ayakları üzerinde duramıyor. 5. Grade 1:Hareket yok.
3.2.6 Biyokimyasal Değerlendirme
Ratlardan elde edilen beyin ve omurilik dokuları -80oCde analiz yapılana kadar bekletildi.Doku ağırlıkları tartılarak 180mmol KCl ve 10mmol EDTA ihtiva eden 50mmol pH 7.4 Tris-HCl tampon ile homojenize edildi(136). Homojenize edilmiş doku örneklerinden elde
35

İlgili Kaynaklarsingle.php