980-nm diyot lazer ile oluşturulan deneysel spinal kord travması modelinde n-asetil sistein ve vitamin E’nin nöroprotektif etkisi
KISALTMALAR

ADP

: Adenozin difosfat

AMP : Adenozin monofosfat

ATP

: Adenozin trifosfat

CRE

: Kalsiyum response element

CT : Compitorize tomogtafi

E : Vitamin E

EAA

: Exitatör aminoasit

HAM : Hücre adheziv molekülü

HOCL : Hipoklorikasit

IL : İnterlökin

LDB

: Lokal doku basıncı

LIM

: Lipid inflamatuar mediyatörler

MDA : Malondialdehit

MEP : Motor uyarılmış potansiyeller

NAS

: N- asetil sistein

NASCIS : National Acute Spinal Cord Injury Study

Nd:YAG : Neodymium: Yttrium- Alimium- Garnet

NMDA : N- methyl- D- aspartate

NO : Nitrik oksit

NO2 : Nitrojen dioksit

PNL

: Polimorfnüveli lokosit

PB : Perfüzyon Basıncı

ROO : Peroksil radikali

SKB

: Sistemik Kan Basıncı

SOD

: Süperoksit Dismütaz

SRE

: Serum Response Element

SSEP : Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller

TAS

: Total Antioksidant Status

TRH

: Tiroid Realising Hormon

vi6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sporcu ve sedanterlerde görsel ve duysal uyarılmış potansiyel yanıtlarındaki egzersize bağlı değişiklerin karşılaştırılması - Sayfa 8
VEP: SEP: GUP: DUP: L.G.B.: EMG: İ.U.P.: SAYH: SVYH: TAK: SAK: FTH: MSS: FT: ST: ATP: PC: Max V02: Hb: P02: PC02: HDL-K: LDL-K: vın. KISALTMALARIN LİSTESİ Visual Evoked Potentials Somatosensory Evoked Potentials Görsel Uyarılmış Potansiyeller Duysal Uyarılmış Potansiyeller Lateral Geniculate Body Elektromiyografi İşitsel Uyarılmış Potansiyeller Soluk Alma Yedek Hacmi Soluk Verme Yedek Hacm...
Yenidoğanda hiperbilirübineminin serebrokortikal elektriksel aktiviteye etkisi - Sayfa 8
KISALTMALAR ÇİZELGESİ EEG EKG EMG NADPH co BMG BDG ATP AMP cAMP DNA BAEP SEP VEP Hz µV µM REM NREM FFT G6PD TSH : Elekroensefalografi : Elekrokardiyografi : Elekromiyografi : Nikotinamid-Adenin Dinükleotid Fosfat : Karbonmonoksit : Bilirübin Monoglukuronid : Bilirübin Diglukuronid : Adenozin Trifosfat : Adenozin Monofosfat : Siklik Adenozin Monofosfat : Deoksiribonükleik Asit : Beyi...
İç kulak anomalisi olan koklear implant kullanıcılarında objektif test yöntemlerinin karşılaştırılması - Sayfa 31
19 belirlenebilmekte ve programlama işlemi yapılabilmektedir. Ancak bu seviyelerin belirlenmesi her hangi bir ses, dinleme ve dil deneyimi olmayan yeni doğan ve çocuklarda büyük bir sorun teşkil etmektedir (38). Küçük çocukların eşik seviyelerinin belirlenebilmesi için gerekli bilgiyi sağlamak amacı ile şartlanabilmesine rağmen odyologların rahat duyma seviyesini bulmak için deneme yanılma yolunu...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

potansiyeller
uyarılmış
kısaltmalar
adenozin
trifosfat
oksit


6. SAYFA ICERIGI

KISALTMALAR

ADP

: Adenozin difosfat

AMP : Adenozin monofosfat

ATP

: Adenozin trifosfat

CRE

: Kalsiyum response element

CT : Compitorize tomogtafi

E : Vitamin E

EAA

: Exitatör aminoasit

HAM : Hücre adheziv molekülü

HOCL : Hipoklorikasit

IL : İnterlökin

LDB

: Lokal doku basıncı

LIM

: Lipid inflamatuar mediyatörler

MDA : Malondialdehit

MEP : Motor uyarılmış potansiyeller

NAS

: N- asetil sistein

NASCIS : National Acute Spinal Cord Injury Study

Nd:YAG : Neodymium: Yttrium- Alimium- Garnet

NMDA : N- methyl- D- aspartate

NO : Nitrik oksit

NO2 : Nitrojen dioksit

PNL

: Polimorfnüveli lokosit

PB : Perfüzyon Basıncı

ROO : Peroksil radikali

SKB

: Sistemik Kan Basıncı

SOD

: Süperoksit Dismütaz

SRE

: Serum Response Element

SSEP : Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller

TAS

: Total Antioksidant Status

TRH

: Tiroid Realising Hormon

vi

İlgili Kaynaklarsingle.php