980-nm diyot lazer ile oluşturulan deneysel spinal kord travması modelinde n-asetil sistein ve vitamin E’nin nöroprotektif etkisi
2.4.1 Sekonder İnjuriye İlerleyen Spinal Kord Travmalarında Apoptozisin Rolü . 22 2.5 OMURİLİK YARALANMASINDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ. 22
2.5.1 Spinal Kord Yaralanmasinda Deneysel Tedaviler . 23 2.6 OMURİLİK YARALANMASINDA CERRAHİ TEDAVİ. 27 2.7 LAZER . 27 2.8 N-ASETİLSİSTEİN (NAS). 29 2.9 E VİTAMİNİ (E). 30 3. MATERYAL VE METOD . 32 3.1 MATERYAL . 32
3.1.1 Deney Grupları. 32 3.2 METOD . 34
3.2.1 Anestezi . 34 3.2.2 Cerrahi İşlem. 34 3.2.3 Histopatolojik İnceleme. 35 3.2.4 Eğik Düzlem İle Değerlendirme . 35 3.2.5 Klinik Nörolojik Muayene. 35 3.2.6 Biyokimyasal Değerlendirmede. 35 4. BULGULAR . 37 4.1 HİSTOPATOLOJİK İNCELEME BULGULARI . 45 4.2 EĞİK DÜZLEM BULGULARI . 37 4.3 KLİNİK NÖROLOJİK MUAYENE BULGULARI . 42 4.4 BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRME . 43 5. TARTIŞMA. 47 6. SONUÇ . 51 KAYNAKLAR . 53
viii8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir antiepileptik ajan olan topiramatın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travma modelinde incelenmesi - Sayfa 9
2.4.1. Primer Yaralanma ............................................................. 18 2.5. SEKONDER YARALANMA ........................................................ 19 2.5.1. Sekonder Yaralanma Mekanizmaları ................................ 21 2.6. SPİNAL KORD HASARININ PATOLOJİSİ ................................. 35 2.7. AKUT FAZ ..........................................................
Sıçanlarda oluşturulan deneysel omurilik yaralanmasında magnezyum sülfat ve caspase-9 inhibitörü olan z-lehd-fmk'nın izole ve kombine kullanımlarındaki etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 7
111 Kaspazların Aktivasyonu Kaspaz İnhibitörleri Bölüm-111 Materyal ve Metod Materyal Deney Grupları Omurilik Travmasının Oluşturulması Z-LEHD-FMK ve Mg'un Uygulanması Metod Anestezi Cerrahi İşlem Histolojik İnceleme Klinik Nörolojik Muayene Eğik Düzlem ile Değerlendirme Bölüm-iV Bulgular Eğik Düzlem Bulguları Motor Muayene Bulguları Histolojik İnceleme Bulguları Bölüm-V Tartışma Bölüm-VI So...
Sıçanlarda spinal kord travmasını takiben ilk dört günde kanda IL-1, IL-6, IL-8 ve TNF-alfs düzeylerinin saptanması ve spinal korda meydana gelen histopatolojik değişiklikler. - Sayfa 15
2.2.1.2. Non travmatik yaralanma İskemi (Aort oklüzyunu, selektif arteriyel veya venöz oklüzyon),Tümör kom presyonu (Ekstradural), Kimyasal veya fotokimyasal deneysel spinal kord yaralanması oluşturulan hayvanlarda, iyileşmenin takibi amacıyla birçok parametre geliştirilmiştir. Bu parametrelerden biri olan Tarlov sistemi, klinik nörolojik muayenenin derecelendirilmesi esasına dayanan, subjektif b...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

omurilik
nörolojik
klinik
spinal
kord
muayene


8. SAYFA ICERIGI

2.4.1 Sekonder İnjuriye İlerleyen Spinal Kord Travmalarında Apoptozisin Rolü . 22 2.5 OMURİLİK YARALANMASINDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ. 22
2.5.1 Spinal Kord Yaralanmasinda Deneysel Tedaviler . 23 2.6 OMURİLİK YARALANMASINDA CERRAHİ TEDAVİ. 27 2.7 LAZER . 27 2.8 N-ASETİLSİSTEİN (NAS). 29 2.9 E VİTAMİNİ (E). 30 3. MATERYAL VE METOD . 32 3.1 MATERYAL . 32
3.1.1 Deney Grupları. 32 3.2 METOD . 34
3.2.1 Anestezi . 34 3.2.2 Cerrahi İşlem. 34 3.2.3 Histopatolojik İnceleme. 35 3.2.4 Eğik Düzlem İle Değerlendirme . 35 3.2.5 Klinik Nörolojik Muayene. 35 3.2.6 Biyokimyasal Değerlendirmede. 35 4. BULGULAR . 37 4.1 HİSTOPATOLOJİK İNCELEME BULGULARI . 45 4.2 EĞİK DÜZLEM BULGULARI . 37 4.3 KLİNİK NÖROLOJİK MUAYENE BULGULARI . 42 4.4 BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRME . 43 5. TARTIŞMA. 47 6. SONUÇ . 51 KAYNAKLAR . 53
viii

İlgili Kaynaklarsingle.php