Şekil 66 : Tavşanlarda ROI çiziminde kullanılan bölgeler. . 117 Şekil 67 : 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun enjeksiyonundan 60 dakika sonra çekilen 1.,2., 3., ve 4. tavşana ait statik görüntüler (anterior ve posterior). 118 Şekil 68 : 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun enjeksiyonundan 120 dakika sonra çekilen 1.,2., 3., ve 4. tavşana ait statik görüntüler (anterior ve posterior). . 119 Şekil 69 : 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun enjeksiyonundan 180 dakika sonra çekilen 1.,2., 3., ve 4. tavşana ait statik görüntüler (anterior ve posterior). . 120 Şekil 70 : 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun enjeksiyonundan 180 dakika sonra hayvanların mesaneleri üstüne kurşun zırh yerleştirilerek çekilen 1.,2., 3., ve 4. tavşana ait statik görüntüler (anterior ve posterior). . 121 Şekil 71: Gama Kamera Çalışmaları. 122 Şekil 73 : Izotoni testinde 30 dakika bekledikten sonra 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen tüpler. . 123 Şekil 74 : Santrifüjlenen tüplerden alınan ve mikroskopta incelenen eritrosit örnekleri (1 Nolu Tüp : Distile sudaki eritrositler, 2 Nolu Tüp : Serum Fizyolojikteki eritrositler, 3 Nolu Tüp : Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonundaki eritrositler, 4 Nolu Tüp : Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonundaki eritrositler). 124
X10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


10. SAYFA ICERIGI

Şekil 66 : Tavşanlarda ROI çiziminde kullanılan bölgeler. . 117 Şekil 67 : 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun enjeksiyonundan 60 dakika sonra çekilen 1.,2., 3., ve 4. tavşana ait statik görüntüler (anterior ve posterior). 118 Şekil 68 : 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun enjeksiyonundan 120 dakika sonra çekilen 1.,2., 3., ve 4. tavşana ait statik görüntüler (anterior ve posterior). . 119 Şekil 69 : 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun enjeksiyonundan 180 dakika sonra çekilen 1.,2., 3., ve 4. tavşana ait statik görüntüler (anterior ve posterior). . 120 Şekil 70 : 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun enjeksiyonundan 180 dakika sonra hayvanların mesaneleri üstüne kurşun zırh yerleştirilerek çekilen 1.,2., 3., ve 4. tavşana ait statik görüntüler (anterior ve posterior). . 121 Şekil 71: Gama Kamera Çalışmaları. 122 Şekil 73 : Izotoni testinde 30 dakika bekledikten sonra 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen tüpler. . 123 Şekil 74 : Santrifüjlenen tüplerden alınan ve mikroskopta incelenen eritrosit örnekleri (1 Nolu Tüp : Distile sudaki eritrositler, 2 Nolu Tüp : Serum Fizyolojikteki eritrositler, 3 Nolu Tüp : Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonundaki eritrositler, 4 Nolu Tüp : Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonundaki eritrositler). 124
X
single.php