Tablo 20 : Farklı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mgKalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Zaman (Saat)

Ortalama İşaretleme Verimi (%) 99mTc aktivitesi (mCi)
12 5

Başlangıç

97,420,27

94,790,97

94,611,95

1.

96,590,24

95,800,63

94,820,33

2.

97,700,74

95,210,56

94,450,66

3.

97,380,42

93,490,70

79,271,36

4.

96,330,36

84,831,03

74,251,56

5.

96,640,26

80,020,36

64,112,28

6.

95,880,38

70,692,81

61,220,75

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

80,00 70,00 60,00

1mCi 2mCi 5mCi

50,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 36 : Farklı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi.
99mTc aktivitesinin işaretleme verimine etkisi araştırılırken yapılan stabilite
testlerinde, sulu ortamda hazırlanan 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen 1 mCi aktiviteli 99mTc kullanılarak işaretlenen formülasyonun stabil olduğu, 2 mCi ve 5
mCi kullanılarak işaretlenen formülasyonların ise işaretleme veriminin 2. saatten
sonraki ölçümlerde giderek azaldığı gözlendi.

87100. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


100. SAYFA ICERIGI

Tablo 20 : Farklı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mgKalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Zaman (Saat)

Ortalama İşaretleme Verimi (%) 99mTc aktivitesi (mCi)
12 5

Başlangıç

97,420,27

94,790,97

94,611,95

1.

96,590,24

95,800,63

94,820,33

2.

97,700,74

95,210,56

94,450,66

3.

97,380,42

93,490,70

79,271,36

4.

96,330,36

84,831,03

74,251,56

5.

96,640,26

80,020,36

64,112,28

6.

95,880,38

70,692,81

61,220,75

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

80,00 70,00 60,00

1mCi 2mCi 5mCi

50,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 36 : Farklı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi.
99mTc aktivitesinin işaretleme verimine etkisi araştırılırken yapılan stabilite
testlerinde, sulu ortamda hazırlanan 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen 1 mCi aktiviteli 99mTc kullanılarak işaretlenen formülasyonun stabil olduğu, 2 mCi ve 5
mCi kullanılarak işaretlenen formülasyonların ise işaretleme veriminin 2. saatten
sonraki ölçümlerde giderek azaldığı gözlendi.

87
single.php