Asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların 6 saatlik in vitro stabilitesine ait veriler Tablo 21 ve Şekil 37de verildi

Tablo 21 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi

Zaman (Saat)

Ortalama İşaretleme Verimi (%) 99mTc aktivitesi (mCi)

Başlangıç 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 97,860,32 97,230,72 97,140,41 98,590,19 97,450,41 97,030,28 96,170,60

2 96,070,13 97,100,36 95,110,30 95,861,59 97,300,29 95,980,29 95,980,76

5 96,570,21 96,301,15 95,231,14 87,930,97 88,190,58 86,141,68 79,862,39

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00 0123456 Zaman (Saat)

1mCi 2mCi 5mCi

Şekil 37 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların 6 saatlik in vitro stabilitesi
Asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen 1 mCi ve 2 mCi
kullanılarak işaretlenen formülasyonun oda sıcaklığında 6 saat boyunca stabil
olduğu, 5 mCi aktivite kullanılarak işaretleme yapıldığında ise formülasyonun

işaretleme veriminin 2. saatten sonra giderek azaldığı gözlendi.

88101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


101. SAYFA ICERIGI

Asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların 6 saatlik in vitro stabilitesine ait veriler Tablo 21 ve Şekil 37de verildi

Tablo 21 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi

Zaman (Saat)

Ortalama İşaretleme Verimi (%) 99mTc aktivitesi (mCi)

Başlangıç 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 97,860,32 97,230,72 97,140,41 98,590,19 97,450,41 97,030,28 96,170,60

2 96,070,13 97,100,36 95,110,30 95,861,59 97,300,29 95,980,29 95,980,76

5 96,570,21 96,301,15 95,231,14 87,930,97 88,190,58 86,141,68 79,862,39

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00 0123456 Zaman (Saat)

1mCi 2mCi 5mCi

Şekil 37 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların 6 saatlik in vitro stabilitesi
Asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen 1 mCi ve 2 mCi
kullanılarak işaretlenen formülasyonun oda sıcaklığında 6 saat boyunca stabil
olduğu, 5 mCi aktivite kullanılarak işaretleme yapıldığında ise formülasyonun

işaretleme veriminin 2. saatten sonra giderek azaldığı gözlendi.

88
single.php