Serbest Teknesyum (%)

40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00
5,00 0,00
0123456 Zaman (Saat)

1mCi 2mCi 5mCi

Şekil 41 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları.
Farklı ortamlarda çözündürülerek hazırlanan Kalay Klorür ile indirgenen Teknesyumun aktivitesinin formülasyonun stabilitesine etkisi araştırılırken yapılan çalışmalarda, sulu ortamda çözündürülerek hazırlanmış Kalay Klorür kullanılan formülasyonlardan 2 mCi ve 5 mCi aktiviteli 99mTc ile işaretlenenlerde serbest Teknesyum (%) miktarının zamanla arttığı gözlendi. Asitli ortamda çözündürülen Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda ise 1 mCi ve 2 mCi aktiviteli 99mTc ile işaretlenen formülasyonlarda serbest Teknesyum oranının zamanla artmadığı, 5 mCi ile işaretlenen formülasyonda ise serbest Teknesyum oranının zamanla arttığı, fakat bu artışın sulu ortamda çözündürülen Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan ve 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyon kadar fazla olmadığı görüldü. 0,1 N HClde çözündürülmüş Kalay Klorür ile indirgenmiş 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonda serbest Teknesyum miktarı stabilite testi sonunda % 16,78 iken, sulu ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür ile indirgenmiş 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonda serbest Teknesyum miktarının stabilite testi sonunda %37,08 olduğu gözlendi.

Aynı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen formülasyonların stabilitelerinin, indirgeyici ajanın asitli ortamda veya sulu ortamda çözünmüş olmasına göre
90103. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


103. SAYFA ICERIGI

Serbest Teknesyum (%)

40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00
5,00 0,00
0123456 Zaman (Saat)

1mCi 2mCi 5mCi

Şekil 41 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda bulunan serbest Teknesyum (%) miktarları.
Farklı ortamlarda çözündürülerek hazırlanan Kalay Klorür ile indirgenen Teknesyumun aktivitesinin formülasyonun stabilitesine etkisi araştırılırken yapılan çalışmalarda, sulu ortamda çözündürülerek hazırlanmış Kalay Klorür kullanılan formülasyonlardan 2 mCi ve 5 mCi aktiviteli 99mTc ile işaretlenenlerde serbest Teknesyum (%) miktarının zamanla arttığı gözlendi. Asitli ortamda çözündürülen Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonlarda ise 1 mCi ve 2 mCi aktiviteli 99mTc ile işaretlenen formülasyonlarda serbest Teknesyum oranının zamanla artmadığı, 5 mCi ile işaretlenen formülasyonda ise serbest Teknesyum oranının zamanla arttığı, fakat bu artışın sulu ortamda çözündürülen Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan ve 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyon kadar fazla olmadığı görüldü. 0,1 N HClde çözündürülmüş Kalay Klorür ile indirgenmiş 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonda serbest Teknesyum miktarı stabilite testi sonunda % 16,78 iken, sulu ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür ile indirgenmiş 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonda serbest Teknesyum miktarının stabilite testi sonunda %37,08 olduğu gözlendi.

Aynı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen formülasyonların stabilitelerinin, indirgeyici ajanın asitli ortamda veya sulu ortamda çözünmüş olmasına göre
90
single.php