karşılaştırıldığı grafikler aşağıda Şekil 42, Şekil 43 ve Şekil 44te verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00

90,00

80,00

70,00

SULU

60,00

ASITLI

50,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 42 : 1 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

80,00 70,00 60,00

SULU ASITLI

50,00 0123456 Zaman (Saat)

Şekil 43 : 2 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

80,00 70,00 60,00

SULU ASITLI

50,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 44 : 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Aynı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen formülasyonlardan, indirgeyici ajan olarak

asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür kullanılanların, sulu ortamda

91



104. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


104. SAYFA ICERIGI

karşılaştırıldığı grafikler aşağıda Şekil 42, Şekil 43 ve Şekil 44te verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00

90,00

80,00

70,00

SULU

60,00

ASITLI

50,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 42 : 1 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

80,00 70,00 60,00

SULU ASITLI

50,00 0123456 Zaman (Saat)

Şekil 43 : 2 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

80,00 70,00 60,00

SULU ASITLI

50,00 0123456
Zaman (Saat)

Şekil 44 : 5 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların oda sıcaklağındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Aynı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen formülasyonlardan, indirgeyici ajan olarak

asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür kullanılanların, sulu ortamda

91




single.php