çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür kullanılanılanlara göre daha yüksek verimle işaretlendiği gözlendi. 1 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların her ikisinin de stabil olduğu, asitli ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür ile işaretlenen formülasyonların 6. saatteki işaretleme veriminin ortalama % 96,17, sulu ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür ile işaretlenen formülasyonların 6. Saatteki işaretleme veriminin ortalama % 95,88 olduğu gözlendi. 1 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).
2 mCi ve 5 mCi ile işaretlenen formülasyonlardan, indirgeyici ajan olarak kullanılan Kalay Klorürün asitli ortamda çözündürüldüğü formülasyonların, sulu ortamda çözündürüldüğü formülasyonlara göre stabilite testinin son saatlerinde daha yüksek işaretleme verimi gösterdiği gözlendi. 2 mCi ile işaretlenen asitli ve sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür içeren formülasyonların stabilitesi arasında istatistiksel fark olduğu bulundu (p<0,05). Yapılan istatistik analizde 5 mCi ile işaretlenen asitli ve sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür içeren formülasyonların stabiliteleri arasında da istatistiksel fark olduğu gözlendi (p<0,05). 3.2.7 Askorbik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi Formülasyonlarda kullanılan 0,5 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve Askorbik Asitin değişik miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 22de gösterildi. 92105. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


105. SAYFA ICERIGI

çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür kullanılanılanlara göre daha yüksek verimle işaretlendiği gözlendi. 1 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonların her ikisinin de stabil olduğu, asitli ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür ile işaretlenen formülasyonların 6. saatteki işaretleme veriminin ortalama % 96,17, sulu ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür ile işaretlenen formülasyonların 6. Saatteki işaretleme veriminin ortalama % 95,88 olduğu gözlendi. 1 mCi 99mTc ile işaretlenen formülasyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).
2 mCi ve 5 mCi ile işaretlenen formülasyonlardan, indirgeyici ajan olarak kullanılan Kalay Klorürün asitli ortamda çözündürüldüğü formülasyonların, sulu ortamda çözündürüldüğü formülasyonlara göre stabilite testinin son saatlerinde daha yüksek işaretleme verimi gösterdiği gözlendi. 2 mCi ile işaretlenen asitli ve sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür içeren formülasyonların stabilitesi arasında istatistiksel fark olduğu bulundu (p<0,05). Yapılan istatistik analizde 5 mCi ile işaretlenen asitli ve sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür içeren formülasyonların stabiliteleri arasında da istatistiksel fark olduğu gözlendi (p<0,05). 3.2.7 Askorbik Asit Miktarının İşaretleme Verimine Etkisi Formülasyonlarda kullanılan 0,5 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve Askorbik Asitin değişik miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 22de gösterildi. 92
single.php