Tablo 22 : 0,5 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Askorbik 99mTcO4- (%) 99mTcO2 (%) Asit (g)
0 1,060,13 2,770,65 5 0,450,14 3,110,06 25 0,600,08 2,800,25 50 1,430,68 1,950,48
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

99mTc-Zoledronik Asit (%)
96,170,60 96,450,19 96,600,17 96,620,47

Formülasyonlarda kullanılan 0,5 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda

çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve Askorbik Asitin değişik

miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 23te gösterildi.

Tablo 23 : 0,5 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Askorbik 99mTcO4- (%) 99mTcO2 (%) Asit (g)
0 1,140,46 2,980,29 5 0,650,13 3,301,31 25 0,810,28 2,910,07 50 0,420,15 2,710,30
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

99mTc-Zoledronik Asit (%)
95,880,38 96,051,18 96,280,21 96,870,27

Formülasyonlarda kullanılan 0,05 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve Askorbik Asitin değişik miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 24te gösterildi.

93106. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


106. SAYFA ICERIGI

Tablo 22 : 0,5 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Askorbik 99mTcO4- (%) 99mTcO2 (%) Asit (g)
0 1,060,13 2,770,65 5 0,450,14 3,110,06 25 0,600,08 2,800,25 50 1,430,68 1,950,48
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

99mTc-Zoledronik Asit (%)
96,170,60 96,450,19 96,600,17 96,620,47

Formülasyonlarda kullanılan 0,5 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda

çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve Askorbik Asitin değişik

miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 23te gösterildi.

Tablo 23 : 0,5 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Askorbik 99mTcO4- (%) 99mTcO2 (%) Asit (g)
0 1,140,46 2,980,29 5 0,650,13 3,301,31 25 0,810,28 2,910,07 50 0,420,15 2,710,30
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

99mTc-Zoledronik Asit (%)
95,880,38 96,051,18 96,280,21 96,870,27

Formülasyonlarda kullanılan 0,05 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve Askorbik Asitin değişik miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 24te gösterildi.

93
single.php