Tablo 24 : 0,05 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Askorbik 99mTcO4- (%) 99mTcO2 (%) 99mTc-Zoledronik

Asit (g)

Asit (%)

0 43,841,54 2,620,45

53,541,84

5 1,841,77 2,430,25 95,732,00

25 1,080,28 2,840,41

96,080,51

50 0,680,11 3,150,50

96,170,43

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Formülasyonlarda kullanılan 0,05 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda

çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve Askorbik Asitin değişik

miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 25te gösterildi.

Tablo 25 : 0,05 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Askorbik 99mTcO4- (%) 99mTcO2 (%) Asit (g)
0 25,943,31 4,331,23 5 1,440,24 6,241,18 25 1,040,27 4,190,36 50 0,880,07 3,330,11
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

99mTc-Zoledronik Asit (%)
69,742,13 92,321,41 94,780,21 95,790,12

3.2.8 Farklı Askorbik Asit Miktarları ile Hazırlanan

Formülasyonların Stabilitesi

0,5 mg Zoledronik Asit içeren formülasyonların stabilitesi üzerine Askorbik Asitin etkisine ait veriler Tablo 26, Tablo 27 ve Şekil 48de gösterildi. Hazırlanan formülasyonlardaki İ-H-Teknesyum (%) miktarları Şekil 46 ve Şekil 49da, serbest Teknesyum (%) miktarları Şekil 47 ve Şekil 50de verildi.

94107. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


107. SAYFA ICERIGI

Tablo 24 : 0,05 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Askorbik 99mTcO4- (%) 99mTcO2 (%) 99mTc-Zoledronik

Asit (g)

Asit (%)

0 43,841,54 2,620,45

53,541,84

5 1,841,77 2,430,25 95,732,00

25 1,080,28 2,840,41

96,080,51

50 0,680,11 3,150,50

96,170,43

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Formülasyonlarda kullanılan 0,05 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda

çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve Askorbik Asitin değişik

miktarları için oluşan işaretleme verimleri Tablo 25te gösterildi.

Tablo 25 : 0,05 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar.

Askorbik 99mTcO4- (%) 99mTcO2 (%) Asit (g)
0 25,943,31 4,331,23 5 1,440,24 6,241,18 25 1,040,27 4,190,36 50 0,880,07 3,330,11
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

99mTc-Zoledronik Asit (%)
69,742,13 92,321,41 94,780,21 95,790,12

3.2.8 Farklı Askorbik Asit Miktarları ile Hazırlanan

Formülasyonların Stabilitesi

0,5 mg Zoledronik Asit içeren formülasyonların stabilitesi üzerine Askorbik Asitin etkisine ait veriler Tablo 26, Tablo 27 ve Şekil 48de gösterildi. Hazırlanan formülasyonlardaki İ-H-Teknesyum (%) miktarları Şekil 46 ve Şekil 49da, serbest Teknesyum (%) miktarları Şekil 47 ve Şekil 50de verildi.

94
single.php