Tablo 26 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Ortalama İşaretleme Verimi ( %)

Zaman (Saat)

Askorbik Asitsiz

Askorbik Asit Miktarı (g) 5 25

50

Başlangıç 97,860,32 96,500,86 97,010,51 97,270,59

1. 97,230,72 93,410,75 97,010,75 96,940,29

2. 97,140,41 92,912,70 95,570,65 97,240,32

3. 98,590,19 96,960,74 96,580,69 96,640,53

4. 97,450,41 97,950,40 96,510,35 96,770,85

5. 97,030,28 95,891,05 97,650,51 96,900,49

6. 96,170,60 96,450,19 96,600,17 96,620,47

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00
80,00 0123456 Zaman (Saat)

5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit 0g Askorbik Asit

Şekil 45 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Hazırlanan bu formülasyonlarda oda sıcaklığında (253 C) yapılan stabilite
testleri sonunda Askorbik Asit kullanılmadan hazırlanan formülasyonun işaretleme
veriminin %96,17 olduğu, Askorbik Asitin artan miktarlarının 6. saat sonundaki
işaretleme verimini %0,45lik artışla %96,62ye kadar arttırdığı gözlendi.
95108. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


108. SAYFA ICERIGI

Tablo 26 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Ortalama İşaretleme Verimi ( %)

Zaman (Saat)

Askorbik Asitsiz

Askorbik Asit Miktarı (g) 5 25

50

Başlangıç 97,860,32 96,500,86 97,010,51 97,270,59

1. 97,230,72 93,410,75 97,010,75 96,940,29

2. 97,140,41 92,912,70 95,570,65 97,240,32

3. 98,590,19 96,960,74 96,580,69 96,640,53

4. 97,450,41 97,950,40 96,510,35 96,770,85

5. 97,030,28 95,891,05 97,650,51 96,900,49

6. 96,170,60 96,450,19 96,600,17 96,620,47

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00
80,00 0123456 Zaman (Saat)

5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit 0g Askorbik Asit

Şekil 45 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Hazırlanan bu formülasyonlarda oda sıcaklığında (253 C) yapılan stabilite
testleri sonunda Askorbik Asit kullanılmadan hazırlanan formülasyonun işaretleme
veriminin %96,17 olduğu, Askorbik Asitin artan miktarlarının 6. saat sonundaki
işaretleme verimini %0,45lik artışla %96,62ye kadar arttırdığı gözlendi.
95
single.php