TABLO LİSTESİ
Tablo 1 : Radyoşaretleme Yöntemleri . 6 Tablo 2 : 99mTc ile işaretli Radyofarmasötikler ve Kullanım Alanları . 15 Tablo 3 : Tıpta Kullanılan Kısa Yarı Ömürlü Radyonüklit Jeneratörleri . 20 Tablo 4 : Kemik Sintigrafisinin Uygulama Alanları . 33 Tablo 5 : 99mTc-Fosfonat bileşikleri ile etkileşen ilaç ve prosedürler . 39 Tablo 6 : Kemik Radyofarmasötiklerinin işaretleme veriminin Hesaplanmasında Kullanılan Kromatografik Yöntem . 41 Tablo 7 : Bazı Bifosfonatların Karşılaştırmalı Yapıları . 46 Tablo 8 : Bifosfonatların Relatif Etki Potansiyelleri . 48 Tablo 9 : Kreatinin Klerensine Göre Tavsiye Edilen Zoledronik Asit Dozları . 51 Tablo 10 : Farklı miktarlarda Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc ve 0,04 mg sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 68 Tablo 11 : Farklı miktarlarda Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc ve 0,04 mg asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 69 Tablo 12 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi . 70 Tablo 13 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi. 71 Tablo 14 : Sulu ortamda çözünmüş farklı miktarlarda Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. 74 Tablo 15 : Asitli ortamda çözünmüş farklı miktarlarda Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 75 Tablo 16 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 76 Tablo 17 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 77 Tablo 18 : Farklı aktivitede Na-99mTcO4, sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 86 Tablo 19 : Farklı aktivitede Na-99mTcO4, asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 86 Tablo 20 : Farklı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mgKalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 87 Tablo 21 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi . 88 Tablo 22 : 0,5 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 93 Tablo 23 : 0,5 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 93
XI11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


11. SAYFA ICERIGI

TABLO LİSTESİ
Tablo 1 : Radyoşaretleme Yöntemleri . 6 Tablo 2 : 99mTc ile işaretli Radyofarmasötikler ve Kullanım Alanları . 15 Tablo 3 : Tıpta Kullanılan Kısa Yarı Ömürlü Radyonüklit Jeneratörleri . 20 Tablo 4 : Kemik Sintigrafisinin Uygulama Alanları . 33 Tablo 5 : 99mTc-Fosfonat bileşikleri ile etkileşen ilaç ve prosedürler . 39 Tablo 6 : Kemik Radyofarmasötiklerinin işaretleme veriminin Hesaplanmasında Kullanılan Kromatografik Yöntem . 41 Tablo 7 : Bazı Bifosfonatların Karşılaştırmalı Yapıları . 46 Tablo 8 : Bifosfonatların Relatif Etki Potansiyelleri . 48 Tablo 9 : Kreatinin Klerensine Göre Tavsiye Edilen Zoledronik Asit Dozları . 51 Tablo 10 : Farklı miktarlarda Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc ve 0,04 mg sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 68 Tablo 11 : Farklı miktarlarda Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc ve 0,04 mg asitli ortamda çözünmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 69 Tablo 12 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve asitli ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi . 70 Tablo 13 : Farklı Zoledronik Asit miktarları ve sulu ortamda çözülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının stabilitesi. 71 Tablo 14 : Sulu ortamda çözünmüş farklı miktarlarda Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. 74 Tablo 15 : Asitli ortamda çözünmüş farklı miktarlarda Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit, 1 mCi 99mTc kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 75 Tablo 16 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 76 Tablo 17 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 77 Tablo 18 : Farklı aktivitede Na-99mTcO4, sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 86 Tablo 19 : Farklı aktivitede Na-99mTcO4, asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,5 mg Zoledronik Asit kullanılarak hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin işaretlenmesinden 6 saat sonra yapılan radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 86 Tablo 20 : Farklı aktiviteli 99mTc ile işaretlenen sulu ortamda çözünmüş 0,04 mgKalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 87 Tablo 21 : Farklı miktarlarda 99mTc ile işaretlenen asitli ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile hazırlanan formülasyonların oda sıcaklığında 6 saatlik in vitro stabilitesi . 88 Tablo 22 : 0,5 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 93 Tablo 23 : 0,5 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 93
XI
single.php