Tablo 27 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Ortalama İşaretleme Verimi (%)
Askorbik Asit Miktarı (g)

Zaman (Saat)
Başlangıç

Askorbik Asitsiz
97,420,27

5 94,871,29

25 96,180,36

50 96,730,84

1. 96,590,24 94,920,28 95,310,72 2. 97,700,74 94,330,46 96,470,32 3. 97,380,42 95,490,58 97,000,29 4. 96,330,36 95,790,04 96,010,52 5. 96,640,26 96,820,08 96,270,83 6. 95,880,38 96,051,18 96,260,34
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

96,530,34 96,021,97 96,830,51 97,170,54 97,440,42 96,870,27

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit 0g Askorbik Asit

80,00 0123456 Zaman (Saat)
Şekil 48 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Sulu ortamda çözülmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan formülasyonlarda
oda sıcaklığında (253 C) yapılan stabilite testleri sonunda Askorbik Asit
kullanılmayan formülasyonda işaretleme veriminin %95,88 olduğu, Askorbik Asitin
97110. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


110. SAYFA ICERIGI

Tablo 27 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Ortalama İşaretleme Verimi (%)
Askorbik Asit Miktarı (g)

Zaman (Saat)
Başlangıç

Askorbik Asitsiz
97,420,27

5 94,871,29

25 96,180,36

50 96,730,84

1. 96,590,24 94,920,28 95,310,72 2. 97,700,74 94,330,46 96,470,32 3. 97,380,42 95,490,58 97,000,29 4. 96,330,36 95,790,04 96,010,52 5. 96,640,26 96,820,08 96,270,83 6. 95,880,38 96,051,18 96,260,34
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

96,530,34 96,021,97 96,830,51 97,170,54 97,440,42 96,870,27

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit 0g Askorbik Asit

80,00 0123456 Zaman (Saat)
Şekil 48 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Sulu ortamda çözülmüş Kalay Klorür kullanılarak hazırlanan formülasyonlarda
oda sıcaklığında (253 C) yapılan stabilite testleri sonunda Askorbik Asit
kullanılmayan formülasyonda işaretleme veriminin %95,88 olduğu, Askorbik Asitin
97
single.php